تماس با ما

آیا پرسش، خواسته و یا پیشنهادی دارید؟ لطفا برای ما بنویسید!

--------------------------------------------------------------------------------


نکات مهم پیرامون پرسش های مربوط  به روادید:


متاسفانه قادر نیستیم به پرسش های زیر در خصوص روادید از طریق فرم تماس پاسخ دهیم:


-    پرسش در خصوص وقت مصاحبه 

-    پرسش های مربوط  به روادید که پاسخ آن ها از محتوای این وبسایت قابل دریافت باشد:
www.teheran.diplo.de/visa_de 

-    پرسش در خصوص موارد روادید که سفارت آلمان در تهران مسئولیتی در قبال آن ها ندارد.


به پرسش های دیگر پیرامون روادید به دلایل فنی، به زبان های آلمانی و یا انگلیسی پاسخ داده می شود.


فرم جهت تماس

Anrede

* اجباری