Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

اطلاعات در خصوص درخواست روادید

Information poster on coronavirus at Hamburg airport

Information on coronavirus at Hamburg airport, © Bodo Marks/dpa

15.12.2020 - Artikel

در اینجا اطلاعاتی در خصوص درخواست روادید و درج مجدد روادید خواهید یافت.

1- بررسی درخواست روادید

در حال حاضر صدور روادید تنها در صورتی امکان پذیر است که الزام ضروری برای ورود به آلمان وجود داشته باشد. اینکه در چه شرایطی می توان فرض را بر وجود الزام ضروری برای ورود به آلمان گذارد در سایت اینترنتی وزارت کشور آلمان در بخش "ویروس کرونا: پرسش و پاسخ" و در آنجا در بخش "محدودیت های سفر/کنترل مرزی" به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی شرح داده شده است:

آلمانی

انگلیسی

فرانسوی


2- درج مجدد تسهیل شده روادید

الف) روادید ملی (برای اقامت بلند مدت؛ روادید نوع D)

اطلاعات مربوط به درج مجدد روادید ملی را اینجا مطالعه نمایید.

ب) روادید شنگن (برای اقامت کوتاه مدت تا 90 روز؛ روادید نوع C)

امکان درج مجدد تسهیل شده روادید شنگن (تا 90 روز اقامت طی 180 روز) فعلاً امکان پذیر نمی‌باشد.

Weitere Informationen

nach oben