Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

گذرنامه و مدارک شناسایی

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

01.12.2017 - Artikel

از هم‌اکنون این امکان وجود دارد که برای دادن درخواست جهت گرفتن گذرنامه آلمانی و یا گرفتن گواهی تولد نوزاد  از طریق آنلاین وقت بگیرید.

هدف بهینه کردن کار باجه ها و کنترل ورود متقاضیان می باشد.

شما می توانید از طریق لینکزیز وارد سیستم گرفتن وقت شوید.

پس از این که موفق شدید وقت بگیرید، از طریق ایمیل یک تاییدیه دریافت می کنید. لطفا این تاییدیه را چاپ کنید و هنگام مراجعه به سفارت در وقت گرفته شده، آن را نشان بدهید. ورودی باجه گذرنامه درب کوچکی است که  سمت راست درب ورود اتومبیل ها و سمت چپ ورودی ویزا قرار دارد.

 لطفا به موقع و قبل از دریافت وقت از طریق سایت سفارت کسب اطلاع کنید که چه مدارکی را نیاز دارید. لطفا بخصوص دقت کنید که عکس گذرنامه ای شما با معیار های بیومتریک منطبق باشدو شما در صورت امکان برگه معرفی خود در آلمان را همراه داشته باشید.

 وقت برای گذرنامه آلمانی باید بطور معمول بصورت کوتاه مدت در دسترس باشند. دقت کنید که از وقتی  که برای درخواست گذرنامه آلمانی می گیرید، اصولا نمی توانید برای دادن درخواست ویزا استفاده کنید.

nach oben