به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

از همه کسانی که امسال، روز اتحاد آلمان را با ما جشن گرفتند، بسیار سپاسگزاریم.

14.10.2018 - ویدئو

از همه کسانی که امسال، روز اتحاد آلمان را با ما جشن گرفتند، بسیار سپاسگزاریم.

به ابتدای صفحه