به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آلمان حمایت از پناهندگان افغان در ایران  را افزایش می‌دهد

Afghanische Flüchtlinge in Iran

Afghanische Flüchtlinge in Iran, © Deutsche Botschaft Teheran

22.11.2018 - مطلب

میشائیل کلور-برشتولد، سفیر آلمان، در این باره که چرا آلمان در حوزه پناهندگان افغانی در ایران به فعالیت مشغول است، ابراز داشت: "به منظور غلبه بر چالش‌های برخاسته از امواج مهاجرت ها در سرتاسر جهان، نیازمند آینده‌نگری جهانی و مشارکت چندجانبه هستیم."

آلمان سالهاست که از همزیستی پناهندگان افغانی که هم‌اینک نسل سوم آن ها در کشور همسایه‌شان، ایران، مشغول زندگی‌ست، حمایت می‌کند. هرچند حکومت ایران هم از آن ها در حوزه‌های فراوان حمایت می کند. اما خیلی چیزها هم هست که رفع آن ها به حمایت بین المللی بستگی دارد.

آلمان – دست مهم یاریگری

امسال و سال آینده وزارت امور خارجه آلمان در مجموع 975 هزار یورو به سازمان غیر دولتی امداد بین المللی (RI) اهدا می‌کند تا شرایط زندگی پناهندگان افغانی در استان‌های شرقی ایران، یعنی خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان بهبود یابد. این وجوه پیش از هر چیز در راستای افزایش امنیت اجتماعی  و بهبود شرایط معیشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برنامه جهانی غذای سازمان ملل (MFP)هم در سال جاری یک میلیون یورو بیشتر دریافت خواهد کرد تا تاثیر بحران اقتصادی ایران بر آن دسته از پناهندگان افغانی که در زمره‌ی فقیرترین‌ها به حساب می‌آیند را کاهش دهد.

آلمان - شریکی در آموزش شغلی

در زمینه آموزش شغلی هم برنامه‌های گسترده‌ای برای یک پروژه از سازمان غیر دولتی زکوا (sequa)  از آلمان برای آموزش حرفه‌ای پناهندگان افغانی در ایران پیش‌بینی شده‌است. پشت سر سازمان خیریه‌ی زکوآ، اتحادیه‌های بزرگی از اقتصاد آلمان قرار دارند که عبارتند از: اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، اتحادیه مرکزی صنایع دستی آلمان، کنفدراسیون انجمن‌های کارفرمایان آلمان و اتحادیه صنایع آلمان فدرال.


به ابتدای صفحه