به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

حمایت مالی سفارت آلمان در تهران از پروژه های اجتماعی در ایران – جهت ثبت نام اقدام نمایید!

Einheitliches Logo der Zusammenarbeit

Einheitliches Logo der Zusammenarbeit, © Auswärtiges Amt

05.02.2019 - مطلب

آیا در یک سازمان غیر دولتی و یا برنامه ای محلی برای بهبود درآمد، بهبود امنیت غذایی، در زمینه حفظ محیط زیست، بهداشت و سلامت و یا آموزش و پرورش و کارآموزی فعالیت می کنید و منابع مالی کافی برای اجرای این پروژه در ایران را ندارید؟

در این صورت با بخش اقتصادی سفارت آلمان تماس حاصل نموده و پروژه خود را معرفی نمائید!

سفارت آلمان همه ساله در راستای پشتیبانی از پروژه های اجتماعی در ایران، از پروژه های به اصطلاح کوچک (Kleinstprojekte) حمایت مالی می نماید.

اطلاعات بیشتر

به ابتدای صفحه