به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

باران های سیل آسا و سیلاب در ایران

Auslieferung der Hilfsgüter

Auslieferung der Hilfsgüter, © DRK

07.04.2019 - مطلب

حمایت آلمان از حادثه‌دیدگان با قایق‌های نجات

بارش نزولات جوی در 31 نقطه ایران موجب سیلاب‌های سنگین و رانش زمین شد. بر پایه گزارشات هلال احمر ایران، نزدیک به دویست‌هزار نفر در 586 شهر و روستای کشور درگیر این مساله شده و بیش از هشتاد هزار نفر به طور موقت اسکان یافتند. سیلی که در اواسط روزهای جشن نوروز و بهار به راه افتاد، به تأسیسات زیربنایی و زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و آن ها را نابود کرده است و این در حالی‌ست که برای هفته‌های آتی نیز ادامه‌ی روند بارش پیش‌بینی شده است.

 

کمک در سر صحنه

Hilfslieferung des DRK für Flutopfer in Iran
Hilfslieferung des DRK für Flutopfer in Iran© DRK

وزارت خارجه فدرال کمک های انسان‌دوستانه خود به مبلغ سیصد هزار یورو را جهت تأمین قایق‌های نجات، البسه و تجهیزات مخصوص ناجیان در آب را در اختیار صلیب سرخ آلمان قرار داده است. هلال احمر ایران با استفاده از این کمک‌های بشردوستانه قادرخواهد بود به کسانی که در مناطق دوردست گرفتار سیل شده‌اند دسترسی پیدا کرده و آن ها را به نقاط امن هدایت نماید.

آلمان سال هاست که از آوارگان افغان مقیم ایران در قالب طرح‌های بشردوستانه تحت برنامه‌ی تغذیه‌ی جهانی برای آوارگان سازمان ملل متحد پشتیبانی می کند. شبکه جهانی صلیب سرخ بین‌الملل و جنبش هلال احمر این امکان را در اختیار وزارت خارجه فدرال آلمان قرار می‌دهد تا در چنین شرایط اضطراری نیز به سرعت و به طور موثر به کمک مردم ایران بشتابد.

به ابتدای صفحه