به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

نکته مهم

26.09.2019 - مطلب

روز اول اکتبر(9 مهر) بخش ویزا و بخش کنسولی سفارت، در ساعت 14 به کار خود پایان خواهند داد.

از همین رو، در روز 9 مهر، تحویل مدارک تأییدشده، بطور استثنا بین ساعت 13 الی 14 صورت خواهد پذیرفت و پس از این ساعت، هیچ مدرکی قابل تحویل نخواهد بود.

روز سوم اکتبر(11 مهر) هم بخش ویزا و هم بخش کنسولی به مناسبت روز اتحاد آلمان، تعطیلند.

به ابتدای صفحه