به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

CrossCulture Programm 2020 – برای پذیرش هم اکنون اقدام نمایید!

CrossCultue Programm

CrossCultue Programm, © ifa

21.10.2019 - مطلب

مؤسسه روابط خارجی (ifa) به عنوان شریک وزارت امور خارجه آلمان از طریق برنامه حمایتی "CrossCulture Programm- CCP" از گفتمان بین فرهنگی و همکاری بین آلمان و کشورهای دیگر حمایت می نماید.

در سال 2020 پیش رو نیز، برنامه CCP قصد دارد به شاغلین جوان و فعالین داوطلب دربخش های مختلف کاری این فرصت را ارایه دهد که توانایی ها و مهارت های بین فرهنگی و حرفه ای خود را توسعه دهند و بتوانند از طریق اقامت در آلمان، تجربه بین المللی کسب نمایند.

برنامه CrossCulture در بازه زمانی ماه می تا پایان ماه دسامبر 2020، بورسیه های  8 تا 12 هفته ای در بخش های مختلف کاری در آلمان ارایه می دهد.

 ارسال درخواست جهت پذیرش تنها از طریق پورتال آنلاین rexx پذیرفته می شود. اطلاعات تکمیلی در خصوص روند ارسال درخواست پذیرش را در اینجا مطالعه نمایید!

مهلت ارایه درخواست پذیرش 24 آبان 1398 (برابر با 15 نوامبر 2019) می باشد.

در انتظار دریافت درخواست پذیرش شما هستیم!

به ابتدای صفحه