به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

بیانیه مشترک وزرای امور خارجه  فرانسه، آلمان، بریتانیا و نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا

12.11.2019 - گزارش خبری

وزرای امور خارجه ی فرانسه، آلمان و بریتانیا و نماینده ی عالی رتبه ی اتحادیه اروپا به شدت نگران  اعلان های اخیر ایران مبنی بر   از سر گیری مجدد فعالیت های غنی سازی اورانیوم در فردو هستند که در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۱ نوامبر نیز مورد تایید قرار گرفته است.

فعالیت های ایران با مفاد صریح برجام در خصوص فردو در تناقض است و تبعات بالقوه ی  سنگینی در زمینه ی اشاعه دارد. این نشان دهنده ی سرعت تاسف آور ایران در روی‌برگردانی  از تعهدات خود  نسبت به برجام است.

ما قویاً از ایران می خواهیم تا از تمامی اقداماتی که با برجام در تضاد می باشند باز گردد که از آن جمله می‌توان به   عدم  تجاوز از میزان مجاز ذخائر اورانیوم غنی شده و  میزان درصد  غنی‌سازی، و نیز  عدم پایبندی به محدودیت‌های مشخص شده در برجام درخصوص فعالیت های مربوط به توسعه و تحقیقات اتمی اشاره کرد. آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آخرین گزارشهایش از جمله گزارش فصلی ۱۱ نوامبر تایید کرده است که ایران به همه‌ی این اقدامات دست زده است.   

ما بر اهمیت اجرای کامل و مؤثر برجام توسط تمامی اعضا و نیز بر اراده خود بر ادامه تمامی تلاشها برای حفظ قرارداد هسته ای که منافع همگان را تامین می کند تاکید می کنیم. ایران باید بلافاصله به اجرای کامل تعهدات بر جامی اش بازگردد.

ما همچنین از ایران می خواهیم تا به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی هسته ای در چهارچوب برجام و مطابق تمام تعهدات هسته ای اش به خصوص در حوزه توافق جامع مسایل پادمانی و نیز پروتکل الحاقی این سازمان همکاری کند.در همین راستا، ما نسبت به عدم همکاری به موقع ایران و نیز حادثه اخیر که در جلسه فوق العاده مورخ ۷ نوامبر به این شورا گزارش شد به شدت نگران هستیم.   

ما حمایت خود را از آژانس بار دیگر مورد تاکید قرار می دهیم و اعلام می داریم همچنان نسبت به نظارت و راستی آزمایی بی طرفانه و مستقل آژانس از تعهدات هسته ای ایران اعتماد داریم.

ما آمادگی خود را برای در نظر گرفتن همه مکانیسم های موجود دربرجام،‌ از جمله مکانیسم حل اختلاف، برای برطرف ساختن مسایل مربوط به اجرای تعهدات برجامی توسط ایران اعلام می داریم. ما در این زمینه در تماس با سایر شرکای برجامی خود هستیم.

سه کشور اروپاییو اتحادیه اروپا به تعهدات خود ذیل برجام  عمل می‌کنند،‌ از جمله برداشتن بدون ‌محدودیت تحریم ها همانطور که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است. اکنون بسیار مهم است که ایران نیز به الزامات برجامی خود متعهد بماند و با تمامی طرفهای این تفاهم نامه برای کاهش تنش ها همکاری نماید. ما آماده ایم تا تلاش های دیپلماتیک خود را ادامه دهیم تا شرایط را برای کاهش تنش ها در خاورمیانه بوجود آوریم یا تسهیل سازیم تا صلح و امنیت بین الملل حفظ شود. با وجود این،‌ انجام چنین تلاش هایی  به دلیل اقدامات اخیر ایران  به شدت دشوار می شوند.    

به ابتدای صفحه