به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

پرسش های متداول - شکایت درخصوص روند ویزا

13.02.2020 - مطلب

چطور می‌توانم از رفتار پرسنل بخش کنسولی، شرکت خدمات‌دهی ویزامتریک یا در مورد روند ارایه‌ درخواست شکایت کنم؟

متقاضیان ویزای شنگن می‌توانند شکایات خود درخصوص رفتار پرسنل بخش کنسولی، شرکت خدمات‌دهی ویزامتریک یا در مورد روند ارایه درخواست، از طریق فرم ارتباطی تحویل دهند. در قسمت فرم ارتباطی، بخش "شکایت درخصوص روند ویزا" را انتخاب نمایید. لطفاً توجه داشته باشید که شکایت شما فقط باید به یکی از زبان‌های آلمانی یا انگلیسی تنظیم شود. شکایاتی که به زبانی جز آلمانی یا انگلیسی ارسال شوند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. در فرم ارتباطی، در قسمت "موضوع" یکی از سه گزینه‌ زیر را انتخاب نمایید:

الف- شکایت از رفتار پرسنل بخش کنسولی

ب- شکایت از شرکت خدمات‌دهی ویزامتریک

ج- شکایت درمورد روند ارایه درخواست

پس از دریافت شکایت‌تان، به آن رسیدگی خواهیم کرد.

تذکر مهم: از طریق فرم ارتباطیِ شکایت، امکان درخواستِ تجدیدنظر درخصوص رد، ابطال یا لغو ویزا – و به ویژه نامه اعتراض – پذیرفته نمی‌شود.

به ابتدای صفحه