به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تذکر مهم

28.02.2020 - مطلب

از تاریخ 11 اسفند 1398 (برابر با 01 مارس 2020) تا اطلاع ثانوی امکان دادن اجازه ورود به متقاضیانی که از مناطقی به سفارت مراجعه می نمایند که بر اساس طبقه بندی مؤسسه روبرت کوخ جزو مناطق پر ریسک محسوب می شوند، وجود نخواهد داشت.

مناطق پر ریسک عبارتند از:

در ایران:استان قم

به تمام متقاضیانی که درخواست روادید  و تأیید مدارک آنها - با توجه به مشکلات فعلی موجود برای سفر خارجی - ضروری و فوری نمی باشد پیشنهاد می گردد که از مراجعه در تاریخ مقرر صرف نظر نموده و قرار خود را لغو نمایند و یا به تاریخ دیرتری تغییر دهند.

به ابتدای صفحه