به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اینستکس اولین تراکنش را با موفقیت انجام می دهد

31.03.2020 - گزارش خبری

فرانسه، آلمان و بریتانیا تایید می کنند که اینستکس اولین تراکنش خود را با تسهیل صادرات تجهیزات پزشکی به ایران از اروپا، با موفقیت به انجام رساند. این اقلام اکنون در ایران هستند. هدف اینستکس ارائه راه حلی قابل دفاع و بلند مدت برای حمایت از تجارت قانونی اروپا با ایران در چارچوب تلاش های مداوم در راستای حفاظت از قرارداد هسته ای ایران (برجام) می باشد. با انجام اولین تراکنش، اینستکس و سازوکار مشابهش در ایران به نام STFI به همکاری خود در زمینه تراکنش های تازه و گسترش این سازو کار ادامه می دهند.

اینستکس بنا دارد که راه حلی بلند مدت برای تجارت قانونی بین اروپا و ایران ارائه کند که در مطابقت با تعهد E3 به حفاظت از برجام که به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تحکیم شده است باشد. این تلاش های داوطلبانه در کنار تعهد به برداشته شدن تحریم ها که در برجام پیش بینی شده است و قبلا توسط کشورهای E3 کاملا دنبال شده است، انجام می گیرند.

ما همچنان از ایران می خواهیم که به اجرای تعهدات هسته ای اش در قالب برجام برگردد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهت اجرای فرآیند راستی آزمایی اش همکاری کامل داشته باشد. ما بر اراداه خود بر ادامه گفتگوهای سازنده با ایران در چارچوب مکانیسم ها و فرآیند های پیش بینی شده در برجام تاکید می کنیم.

به ابتدای صفحه