به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

حقوق تابعیتی بر اساس ماده 116، پاراگراف 2، بند 1 قانون اساسی

02.07.2020 - مطلب

بر اساس مصوبه دادگاه قانون اساسی فدرال در تاریخ 31/2/1399 – 2BvR 2628/18 – دایره‌ واجدین شرایط ذیل ماده 116، پاراگراف 2 بند 1 قانون اساسی گسترش یافته است و آن این که از این به بعد:

  • فرزندان مشروعی که پیش از تاریخ 01.04.1953 (12 فروردین 1332) متولد و از مادر آلمانی‌شان سلب تابعیت شده و پدرشان خارجی باشد، و
  • فرزندان نامشروعی که پیش از تاریخ 01.07.1993 (10 تیر 1372) متولد و از پدر آلمانی‌شان سلب تابعیت شده و مادرشان خارجی باشد

مشمول حقوق تابعیتی می‌باشند.

از همین رو دیگر نیازی به رجوع و استناد به گزینه‌های جاریِ اعطای تابعیت منطبق بر پاراگراف 14 قوانین تابعیت که مرتبط با مصوبات مورخ 28.03.2012 و 30.08.2019 وزارت کشور فدرال هستند، نمی‌باشد.

آن دسته از کسانی که شامل موارد فوق می‌شوند و درخواست تابعیت آن ها بر اساس ماده 116، پاراگراف 2، بند 1 قانون اساسی و طبق نظام و روال قضایی که تا کنون در جریان بوده، در گذشته رد شده است، هر زمان می‌توانند به نمایندگی‌های آلمان در خارج از کشور مراجعه نمایند.

به ابتدای صفحه