به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

ساعات کاری کنسولگری

30.07.2020 - مطلب

به دلیل همه‌گیری کرونا و ضرورت در وضع محدودیت‌ برای مراجعین، ارایه‌ نوبت‌ در کنسولگری تنها بصورت محدود انجام می‌گیرد.

لطفاً توجه داشته باشید که در حال حاضر – بجز برای شهروندان آلمانی تبار و آن هم در شرایط اضطراری – امکان مراجعه حضوری بدون نوبت مقدور نمی‌باشد.

لطفاً به موارد ذیل توجه نمایید:

تأیید و تصدیق مدارک کپی:

اگر مدراکی را برای نوبت مصاحبه‌ ویزا در سفارت آلمان نیاز دارید، مجبور نیستید برای تأییدمدارک/تصدیق کپی وقت ویژه بگیرید. این مدارک را همان روز مصاحبه با خود بیاورید.

اگر درخواست ویزای خود را تحویل داده‌اید و حال باید دوباره مدارکی را تحویل دهید به konsulat@tehe.diplo.de ایمیل بفرستید و درخواست نوبت برای تأیید/تصدیق کپی کنید.

برای هر مورد دیگر هم فقط با درخواست کتبی امکان نوبت‌دهی وجود دارد. برای این منظور به konsulat@tehe.diplo.de و با ذکر درخواست نوبت برای تأیید/تصدیق کپی، ذکر نام خود و یا شخص ثالث یا نماینده‌ایی که از طرف شما مدارک را ارائه خواهد نمود، ایمیل بزنید. کنسولگری امکان ارائه نوبت با توجه به محدودیت‌های فعلی را بررسی خواهد نمود.

 

تأیید امضا و گواهی‌های کنسولی:

نوبت‌دهی برای تأیید امضا باید از طریق سیستم نوبت‌دهی سفارت صورت پذیرد. 

گواهی حیات برای پرداخت مستمری:

امسال و به دلیل همه‌گیری کرونا نیازی به مراجعه حضوری به سفارت نیست و به طور استثنا این امکان وجود دارد که گواهی حیات را شخصاً امضا نموده و مستقیماً به صندوق بازنشستگی ارسال دارید.

گذرنامه و کارت شناسایی، گواهی تولد:

ارایه‌ نوبت مجدداً از طریق سامانه‌ نوبت دهی سفارت از تاریخ  16 مرداد 1399 امکان‌پذیر است.

نوبت‌های مربوطه در هفته اول و سوم هر ماه برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دسترس خواهند بود.

به ابتدای صفحه