به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

دریافت اطلاعات پیرامون محل اقامت اشخاص در خارج از کشور

Mann mit Lupe vor dem Auge

Mann mit Lupe vor dem Auge, © colourbox.de

01.12.2017 - مطلب

امکان یافتن نشانی و آدرس توسط سفارت وجود ندارد، زیرا در ایران نه مانند آلمان مرکز ثبت ساکنین هست و نه مرکز ثبت اتباع خارجی و نه دفتر تلفن های کافی و جامع. در ایران نقل مکان و سکونت نیاز به اطلاع و ثبت ندارد.

به ابتدای صفحه