به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چه مدارکی باید ارایه کنم؟ (برگه های راهنما)

08.05.2018 - مطلب
Checkliste
Checkliste

خواهشمند است اطلاعات لازم را با توجه به هدف سفرتان از برگه های راهنمای مربوطه دریافت نمایید.
لطفا مدارک خود را بر طبق لیست مدارک به ترتیب طبقه بندی نمایید.


لطفا توجه فرمایید که جهت پیوست به خانواده در ارتباط با پناهجویان مورد تایید, در روز مصاحبه, علاوه بر مدارک مذکور, ارائه گواهی سازمان مهاجرین و پناهجویان آلمان (BAMF) در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آلمان نیز مورد نیاز میباشد.

راهنمای درخواست روادید جهت اشتغال به کار
راهنمای درخواست روادید جهت تأسیس شرکت (کار آزاد)
راهنمای درخواست روادید جهت ازدواج
راهنمای درخواست روادید جهت جستجوی کار

راهنمای درخواست روادید دانشجویی
راهنمای درخواست روادید جهت ورود مجدد

راهنمای درخواست روادید فرصت مطالعاتی طبق ماده 20 قانون اقامت آلمان

راهنمای درخواست روادید برای ارزشیابی و تأیید مدارک آموزشی و پروانه اشتغال کسب شده در خارج از آلمان
راهنمای درخواست روادید جهت پیوست به خانواده به همسر (و فرزندان همراه)
راهنمای درخواست روادید جهت پیوست فرزند به پدر یا مادر
راهنمای درخواست روادید جهت پیوست والدین به فرزند

راهنمای درخواست روادید جهت پیوست به خانواده (افغانها)  

برگه راهنما برای بررسی اسناد افغانی

Erklärung zum Studienvorhaben (Ausfüllhilfe in englischer Sprache)


پرسش های متداول پیرامون ویزای دانشجویی در اینجا میابید.


اطلاعت دیگر
تشریح روند و قوانین حقوقی
در خصوص اقامت های بشتر از سه ماه  یا اشتغال به کار ، پیش از صدور روادید، اغلب کسب موافقت اداره مربوطه مسئول در محل اقامت در نظر گرفته شده، الزامی می باشد.  
درخواست شما از طریق سفارت، به ادراه مربوطه فرستاده می شود. از این رو کلیه اصل مدارکی که به زبان غیر آلمانی هستند باید همراه با ترجمه آلمانی و هر کدام دو عدد کپی ارائه داده شوند. گذرنامه ها و قرادهای بیمه درمانی ایرانی نباید ترجمه شوند. رائه اصل آن ها به همراه دو عدد کپی کافی است.
سفارت نمی تواند هیچگونه تاثیری بر روی زمان بررسی نزد ادارات آلمان داشته باشد. حد اقل زمان این روند، هشت هفته است و در برخی موارد ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.  پرسش های مربوط به وضعیت درخواست حداکثر می توانند پس از پایان ده هفته پاسخ داده شوند.
گذرنامه تان را پس از ارائه درخواست دریافت می کنید. نیز یک برگه دریافت حاوی یک کد پیگیری دریافت می نمایید. به محض این که در مورد درخواست شما تصمیم گیری شد، به شما اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که پاسخ شما مثبت باشد، وقت ملاقاتی تعیین می شود که در آن می توانید گذرنامه خود را جهت درج روادید ارائه دهید. لطفا در وقت تعیین شده حتما برگه دریافت خود را به همراه داشته باشید. بطور معمول، گذرنامه تان را در همان روز باز پس خواهید گرفت. در صورت همراه نداشتن برگه دریافت یا در موارد دیگر، تحویل گذرنامه می تواند در زمانی دیر تر انجام شود.
بلافاصله پس از ورود، باید اقامت نزد اداره اتباع خارجی اطلاع داده شود. در آنجا اجازه نهایی اقامت صادر خواهد شد.
گر لازم باشد که برای سفر و دریافت رواید، از آلمان برایتان گواهی از اداره ثبت احوال صادر شود، بخواهید ازدواج‌تان را ثبت کنید، درآزمون زبان شرکت کنید و/یا دعوتنامه‌ی رسمی ارسال گردد، سفارت توصیه می‌کند که پس از مشخص شدن زمان قطعی برای مصاحبه ‌نسبت به تهیه‌ی این مدارک اقدام نمایید؛ ارائه‌ی این مدارک درعین‌حال شرط لازم و کافی صدور روادید نمی‌باشند.


اطلاعات مربوت به عکس و گذرنامه


تحویل متعاقب مدارک
درصورتیکه در برخی موراد، مسائلی  مجهول باقی بمانند، ممکن است از شما خواسته شود مدارک دیگری را ارائه دهید.
در صورتیکه از شما خواسته شود مدارکی را متعاقبا ارائه دهید، لطفا دقت نمایید که شماره بارکد بصورت خوانا و روشن بر روی مدارک نوشته شده باشد. مدارکی که بدون درخواست و یا بدون شماره بارکد تحویل داده شوند، به درخواست شما اضافه نشده و مورد بررسی و رسیدگی قرار نخواهند گرفت. 
ممکن است این مورد هم پیش آید که ادارات مسئول در آلمان، در زمانی دیرتر، به اطلاعات دیگر نیاز داشته باشند یا مصاحبه  دیگری در سفارت الزامی باشد. در چنین حالتی، بطور تلفنی به اطلاع شما رسیده خواهد شد.
اطلاعات مربوت به ارسال مدارک

 

به ابتدای صفحه