به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

فرم درخواست

Antragsformular

Antragsformular, © colourbox

08.05.2018 - مطلب

در صورتی که محل اقامت معمول شما در ایران می باشد، می توانید درخواست روادید خود را به سفارت آلمان در تهران ارائه دهید. محل اقامت معمول شما در صورتی در ایران می باشد که از حداقل شش ماه پیش در ایران زندگی کنید و یا شرایط نشان دهند که حداقل برای شش ماه در اینجا خواهید ماند (برای مثال به عنوان دانشجو). مسئولیت اتباع ایرانی که محل اقامت معمول آنها خارج از ایران می باشد با این سفارت نیست.


فرم درخواست روادید رایگان بوده و از اینجا قابل دریافت است. ارائه برخط و آنلاین درخواست روادید امکان پذیر نمی باشد.

به ابتدای صفحه