به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

بیمه نامه مسافرتی

Krankenversicherungskarte

Krankenversicherungskarte, © dpa Themendienst

09.05.2018 - مطلب

بیمه نامه مسافرتی
در زمان صدور روادید ملی، ارائه بیمه درمانی مسافرتی منطبق بر مقررات شنگن کفایت می کند:
  • بیمه نامه باید هزینه بازگشت در موارد بیماری و یا فوت را شامل شود؛ همچنین هرگونه هزینه برای مراقبت های پزشکی اورژانسی و یا اقدامات درمانی در بخش فوریت های پزشکی بیمارستان.
  • حداقل سقف تعهد می بایست 30000 (سی هزار) یورو باشد.
  • قرارداد بیمه (بیمه شخصی و یا گروهی) می تواند توسط مسافر در کشور محل اقامت و یا توسط دعوت کننده در کشور مقصد بسته شود.
  • بیمه گر هایی (شرکت های بیمه ای) که دفتر مرکزی شرکتشان خارج از منطقه شنگن می باشد، می بایست دفتری در یکی از کشورهای عضو شنگن داشته باشند که امکان رسیدگی به مطالبات بیمه ای را داشته باشد.
در صورت عدم وجود بیمه درمانی قانونی، می بایست به محض ورود به آلمان، یک قرارداد بیمه دائم (خصوصی) منطبق بر شرایط ذکر شده در جلد پنجم قانون تأمین اجتماعی آلمان (SGB V) بسته شود. قرارداد بیمه می بایست دائم باشد و نباید حاوی بندی مبنی بر انقضا یا اتمام قرارداد در ارتباط با سنی خاص، انصراف از فعالیتی خاص، تغییر هدف اقامت و یا از دست دادن مجوز اقامت قانونی، باشد.
این بیمه درمانی می بایست خدماتی که جزو حقوق بیمه شدگان قانونی بر اساس ماده 11 بند 3-1 جلد پنجم قانون تأمین اجتماعی آلمان (SGB V) می باشد را شامل شود.
این بیمه دائم می بایست هنگام ارائه هر درخواست تمدید اقامت، ارائه گردد. این قرارداد بیمه مورد نیاز می بایست قبل از اتمام اعتبار روادید صادر شده توسط سفارت آلمان در تهران، بسته شود.

به ابتدای صفحه