به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

فرآیند روادید برای متقاضیان زیر 18 سال

09.05.2018 - مطلب

برای هر یک از فرزندان باید دو درخواست جداگانه پر شود که توسط افراد دارای حق حضانت ( در حالت معمول، والدین) امضاء شود.

در مورد همه فرزندانی که 12 سال تمام دارند، هنگام تحویل درخواست، اثر انگشت آن ها گرفته خواهد شد. لطفا دقت داشته باشید که فرزندان زیر 12 سال نیز به هنگام درخواست روادید باید شخصا حضور داشته باشند.
موافقتنامه  تمامی افرادی که دارای حق حضانت هستند  (که بیش از 6 ماه از آن نگذشته باشد، اصل و رونوشت) الزامی است.

گذرنامه

برای هر فرزند، داشتن یک مدرک شناسایی الزامی است. گذرنامه هایی که توسط والدین امضاء شده باشند قابل قبول نیستند – در مورد کودکانی که هنوز نمی توانند بنویسند، گذرنامه بدون امضاء نیز کافی است.
موافقتنامه فرد/ افراد دارای حق حضانت
درخواست روادید برای فرزندان زیر 18 سال تنها می تواند همراه با یک موافقتنامه کتبی تمامی  افراد دارای حق حضانت (در اغلب موارد، والدین)، انجام شود.
موافقتنامه باید شامل این محتوا باشد که افراد دارای حق حضانت، با خروج دائم فرزند، موافق هستند. بطور معمول در موافقتنامه همچنین ذکر می شود به چه مقصودی (به عنوان مثال: کلاس زبان، تحصیل در مدرسه، تحصیل در دانشگاه ، جهت « گرفتن محل سکنی ثابت» ) این موافقتنامه تنظیم شده است.
بدیهی است که این موافقتنامه برای حفظ حقوق افراد دارای حق حضانت، باید از نظر زمانی با سفر مورد درخواست مطابقت داشته باشد. به همین علت، سفارت، موافقت نامه هایی را که قدیمی تر از 6 ماه باشند، نمی پذیرد. موافقتنامه باید همراه با ترجمه رسمی تایید شده ارائه گردد.
موارد خاص

-    الف. تا هنگامی که فرد/ افراد دارای حق هضانت، مقیم ایران نباشند، باید موافقتنامه را نزد یکی از محل های نام برده ذیل تحویل دهند:
-    یک نمایندگی ایران در خارج از کشور یا
-    یک اداره آلمانی یا
-    یک نمایندگی آلمان در خارج از کشور آلمان یا
-    یک دفتر ثبت اسناد رسمی خارج از آلمان و مورد تایید  آلمان


   ب. در صورتیکه یکی از افراد دارای حق حضانت، فوت شده باشد، گواهی فوت،  به همراه ترجمه تایید شده آن

-    ج. در صورتیکه حق هضانت به یکی از طرفین منتقل شده باشد، حکم دادگاه مسئول به همراه ترجمه رسمی تایید شده آن

مدارک دیگری، قابل پذیرش نیستند. همه مدارک باید بصورت اصل و کپی، ارائه داده شوند.
سفارت – برای در نظر گرفتن منافع و رفاه کودک – برای خود این حق را محفوظ می دارد که هرزمان لازم بداند، مدارک دیگری را نیز درخواست نماید.
در مورد پیوستن به خانواده، برای فرزندانی که به تنهایی سفر می کنند، لطفا به برگه راهنمای جهت درخواست روادید پیوستن فرزند به پدر یا مادر نیز توجه بفرمایید.

به ابتدای صفحه