به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چه مدارکی باید ارایه کنم؟ (برگه های راهنما)

09.05.2018 - مطلب

لطفاً مدارک خود را طبق جدیدترین چک لیست و برگه راهنمای مربوطه که در سایت اینترنتی سفارت موجود می باشد آماده کنید. لطفاً مدارک را به ترتیب ذکر شده در چک لیست مرتب نمایید. لطفاً توجه داشته باشید که درخواست های نامعتبر پذیرفته نمی شوند و می بایست وقت جدیدی گرفته شود. نقص مدرک درخواست باعث پرسش های بعدی و نیاز به تکمیل مدارک می گردد و در بسیاری موارد ممکن است باعث رد درخواست شود. آماده سازی دقیق مدارک باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های شما و سفارت می گردد.
لطفاً قبل از رفتن به باجه مربوطه، تمام مدارک را از داخل پوشه ها، فویل ها و زونکن ها در آورید. این امر بررسی مدارکتان را تسهیل و تسریع می نماید.چک لیست روادید شنگن

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (دیدار از بستگان )

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (نمایشگاه )

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (توریستی )

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (تجاری)

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (ماموریت کاری)

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (کنگره و سمینار)

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (مسابقات ورزشی)

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (ترانزیت)

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (برای درمان )

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن (به منظور همراهی بیمار در سفر)

سؤالات متداول مربوط به مدارک/برگه های راهنما

به ابتدای صفحه