به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

بیمه مسافرتی

09.05.2018 - مطلب

لطفا توجه کنید که روادید شنگن فقط زمانی صادر خواهد شد که وجود بیمه مسافرتی کامل اثبات شود.
بیمه مسافرتی باید بر اساس موارد زیر باشد:

 - پوشش هزینه بازگشت در موارد بیماری و یا فوت˛ هزینه های درمان در موارد اضطراری و یا بستری شدن اضطراری در بیمارستان در حین اقامت در کشورهای عضو
- حداقل پوشش هزینه در زمان خسارت باید 30.000 یورو باشد
- بیمه مسافرتی (بیمه فردی و یا گروهی) می تواند از طرف متقاضی در کشور محل سکونت˛ چنانچه میسر نبود˛ به جای آن در هر کشور دیگری و یا توسط میزبان در کشور مقصد تهیه گردد.

- شرکتهای بیمه گذار در خارج از اتحادیه اروپا میبایست دارای نمایندگی دراتحادیه اروپا باشند و بتوانند به امور بیمه رسیدگی نمایند 

به ابتدای صفحه