به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

ارائه اعتراض و شکایت حقوقی

مطلب

اطلاعات ذیل برای شما مهم خواهد بود چنانچه:
• درخواست روادید شما رد شده باشد و
• شما با این تصمیم موافق نباشید و
•  همچنان مایل به صدور روادید مورد درخواست خود باشید.
این صفحه حاوی اطلاعات کامل درباره روند ارائه اعتراض می باشد. به سوالات فراتر از این موارد پاسخ داده نخواهد شد.

شما می توانید از بخش روادید، رسیدگی مجدد به درخواست روادید خود را تقاضا نمایید, (توضیحات در مورد برگه ابلاغیه رد درخواست روادید دریافتی را میتوانید در اینجا ملاحظه فرمایید.) به این امر،  اعتراض (Remonstration) گفته می شود. در عین حال، شما این امکان را دارید که برعلیه این رد درخواست روادید خود شکایت حقوقی نمایید تا این مسئله توسط دادگاه بررسی گردد. اعتراض و شکایت حقوقی دو مقوله جدا از هم هستند. چنانچه تصمیم گرفتید که اول اعتراض نمایید و سفارت بر تصمیم خود مبنی بر رد درخواست روادید باقی بماند، در آن صورت یک ابلاغیه رد اعتراض دریافت خواهید نمود که به طور کامل دلایل رد درخواست در آن ذکر شده است و شما می توانید برعلیه آن نیز شکایت حقوقی نمایید.

درذیل، هر دو روش با جزئیات توضیح داده شده است.


I.اعتراض
فرآیند اعتراض به شما این امکان را می دهد تا در مورد رد درخواست روادید خود به طور کتبی موضع گیری نمایید. شما این امکان را دارید که اسناد و اطلاعاتی را ارائه دهید که دلایل رد درخواست روادید را باطل می نماید.

درخواست روادید شما توسط یک همکار دیگر به غیر از کسی که در ابتدا در مورد درخواست روادید شما تصمیم گرفته است، بررسی خواهد شد.

1- مهلت
چنانچه ابلاغیه رد درخواست حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارسال اعتراض یک ماه پس از ابلاغ برگه رد درخواست روادید می باشد. به طور مثال: شما در تاریخ 10 می، گذرنامه خود را همراه ابلاغیه و تذکر حقوقی مربوطه دریافت می کنید. مهلت ارائه اعتراض از تاریخ 11 می  شروع شده و  حداکثر تا 10 ژوئن باید به سفارت آلمان ارائه گردد. اعتراضی که بعد از مهلت تعیین شده دریافت گردد، قابل پذیرش نمی باشد.
چنانچه ابلاغیه رد درخواست روادید حاوی هیچگونه تذکر حقوقی نباشد، مهلت ارائه اعتراض یک سال پس از دریافت ابلاغیه رد درخواست روادید می باشد. برای مثال شما در تاریخ 10 می، گذرنامه خود را به همراه ابلاغیه رد درخواست که حاوی تذکر حقوقی نمی باشد،  دریافت می کنید. مهلت ارائه اعتراض از 11 می شروع گردیده و درخواست اعتراض شما باید حداکثر تا تاریخ 10 می سال آینده به سفارت ارائه گردد. در غیر این صورت، مهلت اعتراض شما گذشته و قابل پذیرش نمی باشد.

2- فرم

نامه اعتراض میبایست توسط شخص متقاضی ویزا امضا شده باشد. این بدین معنی است که امضای تمامی مسافرین (به عنوان مثال در سفر گروهی امضای تمام افراد گروه یا در سفر خانوادگی امضای تمامی افراد خانواده) میبایست در نامه اعتراض موجود باشد.
در مورد فرزندان همسفری که به سن قانونی نرسیده اند امضای هردو والدین الزامی است.
نامه اعتراض حاوی امضای الکترونیکی قابل قبول نمی باشد. در صورت تمایل به ارسال نامه اعتراض توسط ایمیل لطفا نامه را چاپ و امضا نموده سپس فایل اسکن شده آن را توسط ایمیل ارسال نمایید.
شما همچنین می توانید شخص دیگری را از طرف خود برای ارائه و پیگیری اعتراض مشخص نمایید. لطفا اعتراض خود را به همراه وکالتنامه ای که توسط شما به صورت دستی امضا شده است ارائه نمایید.  فرم وکالتنامه در اینجا موجود می باشد. وکالتنامه میبایست بصورت اصل نسخه و یا فایل اسکن شده ارائه گردد. لطفا توجه داشته باشید: با توجه به مقررات حفاظت از داده ها، اطلاعات فقط به متقاضی یا وکیل وی ارائه می گردند.
متن اعتراض و نیز در صورت لزوم وکالتنامه باید به زبان آلمانی یا انگلیسی نوشته شده باشد.
لطفا نامه اعتراض توسط شما و یا وکیل شما به صورت امضا شده توسط پست ارسال گردد به آدرس ذیل:
 سفارت آلمان در تهران - بخش روادید
خیابان فردوسی 324-320
صندوق پستی 179-11365
تهران 11365

و یا به صورت اسکن از طریق ایمیل به visa-remonstrationen@tehe.diplo.de
و یا شخصا نزد سفارت تحویل داده شود.
جهت نوشتن اعتراض،  سپردن این امر به آژانس مسافرتی و یا یک شرکت تجاری مورد نیاز نمی باشد.

لطفا توجه داشته باشید که ارسال ایمیل به آدرسی غیر از آدرس ذکر شده حتی در مهلت مقرر، به منزله ی رعایت مهلت تعیین شده جهت اعتراض در نظر گرفته نخواهد شد.


3- متن اعتراض
لطفا در اعتراض خود  کد شش رقمی بارکد که در ابلاغیه رد درخواست روادید درج شده است را به همراه شماره گذرنامه، نام کامل و آدرس ایمیل خود ذکر کرده تا سفارت بتواند درخواست شما را شناسایی و پیگیری نماید. 
شما باید در نامه خود توضیح دهید که مایل به بررسی مجدد درخواست روادید خود هستید. شما می بایست  در اعتراض خود تمام مواردی را که به نفع شما می باشد توضیح داده و به صورت کامل اثبات نمایید که به چه جهت از نظر شما دلایل رد درخواست روادید درست نمی باشد.
لطفا توجه داشته باشید که هر یک از اظهارات شما می بایست مستند به اسناد مربوطه (به همراه ترجمه به زبان آلمانی یا انگلیسی) باشد.
لطفا مدارکی را که هنگام درخواست روادید ارائه نموده اید، مجددا ارسال ننمایید.
مهم: ارسال تمام مدارک مورد نیاز لزوما منجر به تصمیم مثبت و صدور روادید برای شما نمی شود.
بلکه تنها در این صورت امکان بررسی و ارزیابی کامل و دقیق پرونده شما وجود خواهد داشت.
سفارت در وهله اول نیازی به گذرنامه شما ندارد. از این رو لازم نیست که گذرنامه خود را به همراه نامه اعتراض ارسال نمایید.

4روند رسیدگی
پس از دریافت به موقع اعتراض شما با فرمت صحیح، سفارت با درنظرگرفتن دلایل ذکر شده و تمامی مدارک ارسالی، درخواست روادید شما را مجددا بررسی می نماید.  به ویژه در خصوص روادید ملی، موجه بودن دلیل سفر شما با دقت بیشتری بررسی خواهد شد.
پس از اتمام بررسی، تصمیم گیری خواهد شد. این بررسی می تواند تا سه ماه  به طول بیانجامد. تقاضا می شود که در طی این دوره از سوال کردن در خصوص وضعیت پرونده  خودداری گردد.

چنانچه سفارت به این نتیجه برسد که روادید صادر گردد، به شما از طریق تماس تلفنی اطلاع داده خواهد شد و یا شماره بارکد شما در لیست ویزاهای آماده ذکر خواهد شد. در این صورت از شما تقاضا می شود، گذرنامه خود را تحویل نمایید. شما می توانید گذرنامه حاوی روادید خود را شخصا و در ساعات کاری تحویل گذرنامه دریافت نمایید.
چنانچه سفارت در روند رسیدگی اعتراض به این نتیجه برسد که روادید صادر نگردد، شما یک ابلاغیه جدید دریافت خواهید کرد. ابلاغیه رد  اعتراض به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد. ابلاغیه شامل دلایل کامل و تذکر حقوقی می باشد.


II. شکایت حقوقی
پس از دریافت ابلاغیه (برگه رد درخواست روادید یا برگه رد اعتراض)، راه شکایت برای شما در دادگاه اداری برلین باز می باشد. تذکر حقوی مربوطه در ابلاغیه ذکر شده است.  دادگاه بررسی می کند که آیا شما محق به دریافت روادید می باشید و آیا این رد درخواست، حقوق شما را نقض می کند یا خیر.
1- مهلت
چنانچه اولین ابلاغیه رد درخواست روادید شما یا ابلاغیه رد اعتراض حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارائه شکایت یک ماه پس از ابلاغ می باشد. به منظور محاسبه مهلت می توانید برای نمونه به مثال بالا در بخش اعتراض مراجعه نمایید.
چنانچه ابلاغیه رد درخواست روادید شما حاوی تذکر حقوقی نباشد، مهلت شکایت حقوقی یک سال پس از ابلاغ برگه رد درخواست روادید خواهد بود. 
2-  نحوه شکایت حقوقی و حضور نماینده در دادگاه اداری
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شکایت حقوقی به سایت اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.
داشتن وکیل حقوقی در دادگاه اداری اجباری نیست.
3روش رسیدگی به پرونده
بنا به توضیحات دادگاه اداری برلین در فوریه 2017، مدت زمان متوسط جهت رسیدگی به شکایات حقوقی در خصوص روادید حداقل 1 سال است.

پرسشهای متداول تجدید نظربه ابتدای صفحه