به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

پرسشهای متداول روادید شنگن

09.05.2018 - مطلب

دعوتنامه رسمی (تعهد نامه) چیست؟
دعوتنامه رسمی (تعهدنامه) تضمین مالی هزینه های زندگی فردی با تابعیت دیگر میباشد که اثبات وجود شرایط اقتصادی برای صدور اقامت بر طبق ماده 5 بند 1 قانون اقامت را در مراحل اداری میسر می سازد.
با تحویل دعوتنامه رسمی (تعهدنامه) شخص ارائه دهنده تمامی هزینه های زندگی و بازگشت درخواست کننده روادید را بر عهده گرفته و متعهد می شود. متعهد شونده می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

در دعوتنامه رسمی که دریافت کرده ام، تنها 90 روز در شش ماه اعتبار دارد، اما من مایل به درخواست روادید برای دو سال هستم، آیا این امکان دارد؟
بله. ولی طبق دعوتنامه رسمی تنها 90 روز اول تضمین مالی شده است. برای زمان باقی مانده روادید درخواست شده شما باید مدارک اضافه تری مبنی بر تمکن مالی ارائه نمایید. در اینجا حسابهای مالی سه ماه گذشته مناسب می باشند که نشان می دهند شما ماهانه چقدر درآمد دارید و اینکه اقامت مکرر در خارج را می توانید تقبل کنید.

تا چه زمانی دعوت نامه رسمی میزبان/دعوت کننده اعتبار دارد؟
سفارت معمولا دعوت نامه های رسمی را تا شش ماه پس از صدور قبول می کند.

آیا می توانم درخواست ویزای چند ساله را با یک دعوتنامه رسمی بدهم؟
بله. میزبان شما به اداره امور اتباع خارجی اعلام می کند که اقامت برای چه زمانی(یک تا چهار سال) در نظر گرفته شده است و درخواست میکند که در دعوت نامه رسمی به آن اشاره شود.
بدین ترتیب تضمین مالی اقامت در آلمان برای کل این زمان وجود دارد.
چنانچه اداره امور اتباع خارجی دعوت نامه رسمی را فقط برای مدت کوتاه تری قبول کند، شما (درخواست کننده) باید مدارک مالی اضافه تری درباره وضعیت اقتصادی خود ارائه کنید. در اینجا حسابهای مالی سه یا شش ماه گذشته مناسب می باشند که نشان می دهند شما ماهانه چقدر درآمد دارید و اینکه اقامت مکرر در خارج را می توانید تقبل کنید.

شرکت ما تا به حال مشتریان زیادی را دعوت کرده است که شما در جریان آن هستید. پس چرا ما باید برای هر درخواست جدید روادید دوباره تمامی مدارک تمکن مالی خود را ارائه دهیم؟
به دلیل مقررات موجود سفارت اجازه ذخیره اطلاعات میزبان را ندارد. مدارک مربوط به دعوتنامه های قبلی شما برای مشتریان در سفارت بر اساس درخواست روادید و نه بر اساس شرکت دسته بندی و نگهداری می شوند. بنابراین مدارک باید برای هر مشتری جداگانه ارائه شوند.
سفارت از درک این موضوع تشکر می کند.

چه اقدامی انجام دهیم، وقتی که به طور مثال در دعوتنامه رسمی (تعهدنامه) یک اسم اشتباه نوشته شده باشد؟
تا زمانی که هویت دعوت کننده و دعوت شونده بدون شک قابل اثبات است، تفاوت املایی یک اسم با پاسپورت  باعث عدم پذیرش دعوت نامه رسمی نخواهد شد.
چگونه می توان روابط خانوادگی را اثبات کرد؟
سفارت قبل از صدور روادید معقول بودن درخواست را بررسی می کند.
در اینجا سفارت در صورت نیاز بررسی می کند که آیا بین دعوت کننده و دعوت شونده واقعا روابط خانوادگی وجود دارد.
روابط خانوادگی با یک شخص را می توان معمولا از طریق گواهی ولادت یا ازدواج یا شناسنامه اثبات کرد. به طور مثال روابط خانوادگی خواهر و برادر با ارائه گواهی تولد و یا شناسنامه خودتان و گواهی تولد یا شناسنامه خواهر/برادر. به این ترتیب می توان فهمید که هر دو نفر دارای پدر، مادر و یا پدر و مادر مشترک هستند.

دعوتنامه غیر رسمی چیست و چه مشخصاتی دارد؟
جهت درخواست روادید برای دیدار از خانواده و آشنایان، از شما ارائه دعوتنامه غیر رسمی شخصی که به دیدارش می روید درخواست می شود.
دعوتنامه غیر رسمی باید به زبان آلمانی باشد و هدف از سفر و مدت سفر را مشخص نماید.
دعوتنامه غیر رسمی می تواند دست نویس و یا تایپ شده باشد. عضو خانواده و یا آشنایی که دعوت می کند باید شخصا آن را امضاء کند. تایید امضاء در اینجا لازم نمی باشد.

بررسی درخواست روادید چه مدتی طول می کشد؟
 دو تا سه هفته

به ابتدای صفحه