به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اطلاعات دیگر

09.05.2018 - مطلب

محاسبه مدت اقامت مجاز در روادید اقامتی کوتاه مدت


تا چه زمانی روادید شنگن من اعتبار دارد؟

اعتبار روادید شما به عوامل زیر بستگی دارد
•    مدت درج شده (زمان اعتبار)
•    حداکثر تعداد روزهای مجاز برای اقامت (به طور مثال 30 روز)
•    تعداد مجاز ورود (یکبار، دو بار یا چند بار)

مثال:

روادید شما برای مدت 01/04/2015 تا 31/07/2015 برای 30 روز و دو بار ورود صادر شده است. 
شما می توانید در این زمان حداکثر دو بار به محدوده شنگن سفر کنید و کلا تا 30 روز در آنجا اقامت داشته باشید. روز ورود و خروج شما نیز در محاسبه روزهای اقامت هر کدام به عنوان یک روز کامل حساب خواهند شد.
لطفا توجه داشته باشید که روادید شنگن با اعتبار یک سال و یا دو، سه یا چهار سال اجازه اقامت حداکثر 90 روز طی 180 روز در آلمان و یا کشور دیگر عضو شنگن را به شما می دهد.
برای محاسبه مدت اقامت می توانید به وب سایت کمیسیون اروپا تحت لینک زیر مراجعه نمایید˸
محاسبه مدت اقامت
چنانچه برای محاسبه مدت اقامت به مشکل برخوردید، لطفا به بخش روادید مربوطه و یا در آلمان به اداره امور خارجه محل اقامت خود مراجعه نمایید.


مهلت مازاد 15 روزه برای روادید شنگن


لطفاً توجه داشته باشید که سفارت آلمان در تهران، روادیدهای شنگن را معمولاً طبق ماده 24 بند 1 آئین نامه روادید با 15 روز مهلت مازاد صادر می کند.
این مهلت، مدت اعتبار روادید (در سطر دوم برچسب روادید:( "gültig vom … bis …") را افزایش می دهد، اما نه طول مدت اقامت مجاز (سطر سوم، سمت راست برچسب روادید).
لطفاً توجه داشته باشید که مدت اقامت شما در منطقه شنگن از طول مدت اقامت درج شده در برچسب روادید بیشتر نشود.
همچنین تقاضا می گردد، برای درخواست روادید جهت یک بار ورود و یا جهت اقامت کوتاه مدت در طول زمان اعتبار روادید با ورود مکرر (روادید یم ساله یا چند ساله)، بیمه درمانی مسافرتی با مهلت مازاد 15 روزه تهیه نمائید.

نکته مهم در خصوص استفاده از روادید شنگن


آیا می توانم با روادید شنگن آلمان به کشورهای دیگر عضو شنگن و با روادید شنگن یکی دیگر از کشورهای عضو شنگن به آلمان سفر کنم؟
در این ارتباط سفارت به مورد ذیل اشاره می نماید:
با روادید "کشورهای شنگن" می توان به هر کشور عضو شنگن سفر نمود.
بدین ترتیب می توان به عنوان مثال از روادید شنگن لهستان برای سفر به آلمان نیز استفاده نمود.
مهم: اولویت استفاده از روادید صادره می بایست برای سفر به کشوری باشد که روادید مربوطه از سفارت آن دریافت شده است.
در طول مدت اقامت در منطقه شنگن و یا ورود به منطقه شنگن، ممکن است این امر به روال معمول کنترل گردد.
مسافر می بایست بتواند بطور موجه و قابل قبول اعلام نماید که هدف از درخواست روادید چه بوده است و دلیل حضور فعلی وی در منطقه شنگن چه می باشد.به ابتدای صفحه