به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اطلاعات مربوت به عکس و گذرنامه

13.05.2018 - مطلب


عکس گذرنامه باید دارای چه شرایطی باشد:
● عکس که ظرف شش ماه اخیر گرفته باشید؛
● سایز عکس باید 45x35 میلیمتر باشد؛
● عکس شخص باید از روبرو و به گونه‌ایی گرفته شده باشد که چشم‌ها پوشیده نباشند؛
● اگر عکس سیاه و سفید باشد، باید میزان نور و کُنتراست به اندازه کافی باشد. به عکسهای نمونه توجه کنید.


گذرنامه باید چه شرایطی داشته باشد:
آئین نامه ویزا از تاریخ 16/1/1389 (برابر با پنجم آوریل 2010) به جریان افتاده‌اند. بر اساس آیین‌نامه ویزا، شرایط ذیل بایستی برای گذرنامه صدق کنند:
● اینکه پس از پایان سفر و خروج برنامه ریزی شده از منطقه حاکمیتی کشورهای عضو شنگن و یا درصورت وجود سفرهای متعدد، پس از آخرین سفر خروجی از منطقه حاکمیتی کشورهای عضو شنگن، هنوز حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد؛
● اینکه حاوی حداقل دو صفحه خالی باشد؛
● اینکه هنگام درخواست ویزا، بیش از ده سال از تاریخ صدور آن نگذشته باشد.

به ابتدای صفحه