به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

Visa Anfragen

04.06.2018 - مطلب

خانم ها و آقایان محترم،
پیش از ارسال ایمیل خود به قسمت روادید، لطفا به اطلاعات ذیل به منظور پاسخ به پرسش ایمیل خود دقت فرمایید.

پیش از مصاحبه حضوری، مدارکی به سفارت ارسال نفرمایید به ویژه هیچگونه دعوت نامه ای. سفارت در واقع ظرفیتی برای رسیدگی به مدارکی که قبل از درخواست روادید ارسال می گردد نداشته و نمی تواند از لحاظ لجستیکی آنها را مورد بررسی قرار دهد. تمام اسناد باید ازطرف متقاضی در زمان مصاحبه در بخش روادید به عبارت دیگر شرکت خدماتی ویزامتریک  ارائه گردد.
درمورد سوالات درخصوص پرونده های درحال بررسی، لطفا شماره درخواست روادید (بارکد) که بر روی رسید شما درج گردیده است را اعلام نمایید.
پاسخ سوالات به رایج ترین درخواست های روادید را می توان در وب سایت سفارت دریافت نمایید.

وب سایت به زبان های فارسی و آلمانی در دسترس می باشد.
در این وب سایت اطلاعات ذیل یافت می شود:
- برگه های راهنما در خصوص روند رسیدگی به پرونده روادید با اطلاعات لازم درخصوص مدارک مورد نیازبرای انواع فرم های درخواست روادید جهت دانلود
- اطلاعات در خصوص میزان هزینه ها
- اطلاعات در خصوص ساعات کاری
- پاسخ به سوالات متداول

بخش روادید سفارت آلمان به دلیل تعداد پرشماردرخواست روداید به سیستم وقت دهی مجهز می باشد. درخواست روادید تنها پس از تعیین وقت قبلی مورد قبول می باشد. شما می توانید در خصوص تعیین وقت مصاحبه، اطلاعات لازم را از وب سایت و برگه های راهنما دریافت نمایید.

وقت تعیین شده قابل انتقال به روز دیگری نمی باشد.
در حال حاضربه علت تقاضای پرشمار درخواست انواع روادید، شرایط سختی جهت تعیین وقت مصاحبه در سفارت آلمان در تهران وجود دارد. 

متقاضیان روادید باید درخصوص ارائه تمام مدارک مورد نیازاطمینان حاصل نمایند. با مطالعه برگه های راهنما به ویژه زمانی که برای اولین بار تقاضای روادید می نمایید، مدارک مورد نیاز را به طور کامل ارائه فرمایید. مدارک ناقض منجر به رد درخواست روادید می گردد.
با احترام فراوان

بخش روادید
سفارت آلمان درتهران

به ابتدای صفحه