به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران

Foto vom Berliner Regierungsviertel

7 درجه سانتیگراد

Berlin

© dwd.de

میشائیل کلور-برشتولد

Botschafter Michael Klor-Berchtold
» روابط ایران و آلمان تاریخچه ای دیرینه داشته و از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است. بیایید تا با یاری یکدیگر بر تعمیق بیشتر روابط نیکمان همت گماریم. من از شما دعوت می کنم تا در مکالمات شرکت جسته و گفتمان میان ایران و آلمان را حمایت نمایید. « میشائیل کلور-برشتولد

شبکه های اجتماعی

خدمات

به ابتدای صفحه