Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

حفاظت داده ها

05.12.2017 - مطلب

توضیح پیرامون جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی

در هنگام هرگونه استفاده از خدمات اینترنتی وزارت امور خارجه آلمان و در هنگام هرگونه دسترسی و استفاده از فایل ها، اطلاعاتی در خصوص این فرآیند به طور موقت در یک فایل ذخیره و پردازش می گردد.

پیش از ذخیره، صاحب اطلاعات از طریق تغییر شناسه اینترنتی (آدرس آی پی) ناشناس می گردد.

برای هر اتصال/دسترسی، اطلاعات زیر ذخیره می گردند:

•    آدرس آی پی ناشناس شده
•    تاریخ و ساعت
•    صفحه باز شده/نام فایل مربوطه
•    حجم اطلاعات تبادل شده
•    پیام مربوطه، که آیا باز کردن صفحه/دسترسی به فایل، موفقیت آمیز بوده است یا خیر

این اطلاعات تنها جهت امور آماری و در راستای بهبود خدمات، ارزیابی و سپس حذف می گردند.

کاربردی دیگر و یا انتقال به اشخاص سوم صورت نخواهد گرفت.

در هنگام باز کردن صفحات اینترنتی، فایل های موقتی – به اصطلاح کوکی – به کار برده می شوند، تا گردش و مسیر یابی اینترنتی را تسهیل نماید. این کوکی های موقت حاوی اطلاعات شخصی نمی باشند و پس از اتمام نشست و بسته شدن سایت اینترنتی، حذف می گردند. از فناوری هایی مانند اپلت های جاوا و یا کنترل های اکتیو ایکس، که امکان ارزیابی فعالیت های کاربران را می دهند، استفاده نخواهد شد.

آدرس های پستی و ایمیلی که در راستای درخواست و یا سفارش اسناد و اطلاعات اعلام می گردد تنها جهت ارتباط و یا ارسال، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.