به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اعتراضات

14.06.2021 - مطلب

. اعتراض
فرآیند اعتراض به شما این امکان را می دهد تا در مورد رد درخواست روادید خود به طور کتبی موضع گیری نمایید. شما این امکان را دارید که اسناد و اطلاعاتی را ارائه دهید که دلایل رد درخواست روادید را باطل می نماید.

درخواست روادید شما توسط یک همکار دیگر به غیر از کسی که در ابتدا در مورد درخواست روادید شما تصمیم گرفته است، بررسی خواهد شد.

مهلت

چنانچه ابلاغیه رد درخواست حاوی تذکر حقوقی باشد، مهلت ارسال اعتراض یک ماه پس از ابلاغ برگه رد درخواست روادید می باشد. به طور مثال: شما در تاریخ 10 می، گذرنامه خود را همراه ابلاغیه و تذکر حقوقی مربوطه دریافت می کنید. مهلت ارائه اعتراض از تاریخ 11 می  شروع شده و  حداکثر تا 10 ژوئن باید به سفارت آلمان ارائه گردد. اعتراضی که بعد از مهلت تعیین شده دریافت گردد، قابل پذیرش نمی باشد.

 فرم

 نامه اعتراض میبایست توسط شخص متقاضی ویزا امضا شده باشد. این بدین معنی است که امضای تمامی مسافرین (به عنوان مثال در سفر گروهی امضای تمام افراد گروه یا در سفر خانوادگی امضای تمامی افراد خانواده) میبایست در نامه اعتراض موجود باشد.
در مورد فرزندان همسفری که به سن قانونی نرسیده اند امضای هردو والدین الزامی است.
نامه اعتراض حاوی امضای الکترونیکی قابل قبول نمی باشد. در صورت تمایل به ارسال نامه اعتراض توسط ایمیل لطفا نامه را چاپ و امضا نموده سپس فایل اسکن شده آن را توسط ایمیل ارسال نمایید.


شما همچنین می توانید شخص دیگری را از طرف خود برای ارائه و پیگیری اعتراض مشخص نمایید. لطفا اعتراض خود را به همراه وکالتنامه ای که توسط شما به صورت دستی امضا شده است ارائه نمایید.  فرم وکالتنامه در اینجا موجود می باشد. وکالتنامه میبایست بصورت اصل نسخه و یا فایل اسکن شده ارائه گردد. لطفا توجه داشته باشید: با توجه به مقررات حفاظت از داده ها، اطلاعات فقط به متقاضی یا وکیل وی ارائه می گردند.
متن اعتراض و نیز در صورت لزوم وکالتنامه باید به زبان آلمانی و یا انگلیسی  نوشته شده باشد.
لطفا نامه اعتراض توسط شما و یا وکیل شما به صورت امضا شده توسط پست ارسال گردد به آدرس ذیل:
 سفارت آلمان در تهران - بخش روادید
خیابان فردوسی 324-320
صندوق پستی 179-11365
تهران 11365

و یا به صورت اسکن از طریق ایمیل به visainfo@tehe.diplo.de .
جهت نوشتن اعتراض،  سپردن این امر به آژانس مسافرتی و یا یک شرکت تجاری مورد نیاز نمی باشد.


لطفا توجه داشته باشید که ارسال ایمیل به آدرسی غیر از آدرس ذکر شده حتی در مهلت مقرر، به منزله ی رعایت مهلت تعیین شده جهت اعتراض در نظر گرفته نخواهد شد.


 متن اعتراض

لطفا در اعتراض خود  کد شش رقمی بارکد که در ابلاغیه رد درخواست روادید درج شده است را به همراه شماره گذرنامه، نام کامل و آدرس ایمیل خود ذکر کرده تا سفارت بتواند درخواست شما را شناسایی و پیگیری نماید. 
شما باید در نامه خود توضیح دهید که مایل به بررسی مجدد درخواست روادید خود هستید. شما می بایست  در اعتراض خود تمام مواردی را که به نفع شما می باشد توضیح داده و به صورت کامل اثبات نمایید که به چه جهت از نظر شما دلایل رد درخواست روادید درست نمی باشد.
لطفا توجه داشته باشید که هر یک از اظهارات شما می بایست مستند به اسناد مربوطه (به همراه ترجمه به زبان آلمانی یا انگلیسی) باشد.
لطفا مدارکی را که هنگام درخواست روادید ارائه نموده اید، مجددا ارسال ننمایید.
سفارت در وهله اول نیازی به گذرنامه شما ندارد. از این رو لازم نیست که گذرنامه خود را به همراه نامه اعتراض ارسال نمایید.

 روند رسیدگی

پس از دریافت به موقع اعتراض شما با فرمت صحیح، سفارت با درنظرگرفتن دلایل ذکر شده و تمامی مدارک ارسالی، درخواست روادید شما را مجددا بررسی می نماید.  به ویژه در خصوص روادید ملی، موجه بودن دلیل سفر شما با دقت بیشتری بررسی خواهد شد.
پس از اتمام بررسی، تصمیم گیری خواهد شد. تقاضا می شود که در طی این دوره از سوال کردن در خصوص وضعیت پرونده  خودداری گردد.

چنانچه سفارت به این نتیجه برسد که روادید صادر گردد، به شما از طریق تماس تلفنی یا ایمیل اطلاع داده خواهد شد . در این صورت از شما تقاضا می شود، گذرنامه خود را ارسال نمایید.
چنانچه سفارت در روند رسیدگی اعتراض به این نتیجه برسد که روادید صادر نگردد، شما یک ابلاغیه جدید دریافت خواهید کرد. ابلاغیه شامل دلایل کامل می باشد وبه آدرس پستی متقاضی ارسال خواهد شد.

به ابتدای صفحه