به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

انصراف از ارث

18.08.2022 - مطلب


طبق قانون آلمان می توان ظرف 6 هفته (ماده 1944 بند 1قانون مدنی آلمان BGB) و در صورتی که وارث در خارج از آلمان اقامت داشته باشد یا آخرین و تنها محل اقامت ارث‌گذار در خارج از آلمان بوده باشد، ظرف 6 ماه پس از اطلاع از وراثت، طی اظهارنامه ای درمقابل دادگاه ارث آلمان از ارث انصراف داد (ماده 1944 بند 3 قانون مدنی آلمان BGB). اظهارنامه باید حداقل با تأیید رسمی ارائه گردد. والدینی که حق حضانت فرزندان صغیر خود را دارند، هر دو باید انصراف فرزند خود از ارث را اظهار نمایند. در صورتی که محل اصلی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد، اظهارنامه انصراف از ارث را می‌توان در حضور مسئول کنسولی در سفارت آلمان در تهران ارائه داد. تأیید انصراف از ارث شامل هزینه می‌شود: هزینه‌ها

  1. الف) چنانچه مایلید خودتان از ارث انصراف دهید، لطفاً این اظهارنامه انصراف از ارث را تکمیل نمایید.
  2. ب) چنانچه شما دارای حق حضانت هستید (معمولاً والدین) و مایلید برای فرزند صغیر خود از ارث انصراف دهید، لطفاً این اظهارنامه انصراف از ارث را تکمیل نمایید. مهم است که والدینی که حق حضانت دارند هردویشان این اظهارنامه را امضا کنند.
  3. اظهارنامه تکمیل شده انصراف از ارث را به بخش کنسولی سفارت آلمان ارسال نمایید: konsulat@tehe.diplo.de
  4. سفارت جهت تعیین وقت با شما تماس خواهد گرفت.
  5. لطفاً اظهارنامه تکمیل شده و نیز گذرنامه خود را هنگام مراجعه در وقت تعیین شده به‌همراه داشته باشید. مهم است که در وقت تعیین شده شخصاً حضور یابید.
به ابتدای صفحه