به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

درخواست گواهی انحصار وراثت

18.08.2022 - مطلب

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت سندی است جهت اثبات این امر که افراد ذکر شده در آن، وراث قانونی فرد متوفی می‌باشند. همچنین سهم ارث هرکدام از وراث نیز در آن ذکر می‌شود.

آیا من به گواهی انحصار وراثت احتیاج دارم؟

معمولاً ادارات ثبت املاک، بانک‌ها و در برخی موارد ادارات بازنشستگی در آلمان در موارد مرتبط با وراثت برای انتقال مالکیت و یا برداشت وجه، سندی جهت اثبات ورثه و سهم هرکدام به شکل گواهی انحصار وراثت درخواست می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه ارث‌گذار تبعه آلمان بوده باشد و یا تبعه کشوری دیگر.

اینکه آیا در مورد شما نیاز به گواهی انحصار وراثت وجود دارد یا خیر، بستگی دارد به شرایط خاص مورد شما و ادارات و بانک‌های مرتبط. پیگیری و تعیین تکلیف کنید که آیا به عنوان مثال بانک یا اداره ثبت املاک به گواهی انحصار وراثت احتیاج دارد و یا بدون آن نیز می‌توانید ماترک را دریافت و یا به نام خود کنید.

در صورتی که ماترک در چند کشور اتحادیه اروپا موجود باشد، می‌توان به عنوان جایگزین از گواهی انحصار وراثت اروپایی (ENZ) استفاده کرد. شما می‌توانید در این خصوص با بخش کنسولی سفارت مشورت نمایید.

 

چگونه گواهی انحصار وراثت دریافت نمایم؟

درخواست مربوطه می‌بایست به صورت حضوری و یا به صورت کتبی در قالب درخواست گواهی انحصار وراثت ثبت شده محضری، به دادگاه ارث آلمان تقدیم گردد. در صورتی که محل اقامت اصلی شما در جمهوری اسلامی ایران باشد، می‌توانید درخواست خود را در سفارت آلمان در تهران آماده و ثبت رسمی نمایید.

درخواست گواهی انحصار وراثت

برای اینکه سفارت بتواند قانون ارث مربوطه و وراث را تعیین کند، نیاز به اطلاعات جامع در خصوص وضعیت خانوادگی ارث‌گذار و اسناد و مدارک مختلفی وجود دارد. جهت تسهیل امور، پرسشنامه‌ای تهیه شده است.

لطفاً این پرسشنامه را به صورت کامل پر نمایید. (مواردی که شامل شما نمی‌شود را نیز به عنوان مثال با "خیر" پاسخ دهید.)

فهرست مدارکی که معمولاً مورد نیاز هستند در پرسشنامه آمده است. لطفاً مدارکی که برای مورد شما نیاز است را تهیه نمایید.

پرسشنامه و تصویر اسکن شده مدارک مورد نیاز را از طریق ایمیل برای سفارت آلمان در تهران ارسال نمایید: konsulat@tehe.diplo.de

سفارت بر اساس اطلاعات ارائه شده شما در پرسشنامه و مدارک تحویلی، گواهی انحصار وراثت را تهیه خواهد کرد. سفارت در ادامه برای هماهنگی وقت مراجعه جهت ثبت رسمی انحصار وراثت با شما تماس خواهد گرفت.

درخواست گواهی انحصار وراثت شامل هزینه می‌شود: هزینه

در ادامه درخواست ثبت شده به همراه کپی‌های تأیید شده مدارک مورد نیاز به دادگاه مربوطه ارث در آلمان ارسال می‌گردد. صدور گواهی انحصار وراثت در آنجا نیز مجدداً شامل هزینه می‌شود.

به ابتدای صفحه