به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

مدارک لازم برای رانندگان کامیون متقاضی روادید شنگن

08.05.2024 - مطلب

1.      فرم درخواست الکترونیکی که توسط متقاضی تکمیل و شخصاً امضا شده باشد.

2.      عکس بیومتریک (با پس‌زمینه‌ی سفید، 35 در 45 میلیمتر، طی یک سال اخیر گرفته شده باشد)

3.      اصل گذرنامه و یک نسخه کپی از صفحه‌ی مشخصات هویتی

4.      شناسنامه (مدرک شناسایی که در آن وضعیت خانوادگی قید شده باشد)

5.      کپی بیمه‌نامه مسافرتی با سقف پوشش کافی

6.      درصورت وجود: کپی روادیدهایی که تاکنون به‌عنوان راننده کامیون دریافت کرده‌اند همراه با مهرهای ورود و خروج مربوطه

7.      اصل گواهی‌نامه‌ی ایرانی و بین‌المللی

8.      فیش حقوقی سه ماهه‌ی گذشته

9.      مدارک مربوط به کارفرما/شرکت حمل و نقل:

الف) اصل گواهی اشتغال روی سربرگ شرکت مربوطه که در آن موارد ذیل قید شده باشند:

1-   آدرس و شماره تلفن شرکت،

2-   زمان آغاز به کار متقاضی،

3-   تأیید همکاری با متقاضی و ذکر نوع فعالیت او،

4-   اسم و سِمت امضا کننده‌ی تأییدیه،

5-   این تأییدیه باید به یکی از زبان‌های آلمانی یا انگلیسی تنظیم شده باشد.

ب) ثبت بازرگانی شرکت (کپی، از شش ماه اخیر)،

ج) درصورت وجود خودروهای متعدد: فهرست خودروهای حمل و نقل شرکت مربوطه،

د) درصورت وجود: فهرست رانندگان با ذکر این نکته که کدام یک از رانندگان شاغل دارای رواید شنگن معتبر هستند،

ر) گواهی موافقت با صادرات / کپی پروانه‌ی حمل و نقل بین‌المللی،

س) درصورت وجود: مدرکی دال بر روابط تجاری با آلمان، مانند ارائه‌ی مدارک حمل و نقل برای سه سفارش انجام شده‌ی کالا طی شش ماه اخیر و گواهی ارسال T1 با نامه‌ی باربری CMR.

10.   اصل دعوت‌نامه‌ی شریک تجاری از آلمان که موارد ذیل در آن قید شده باشد:

الف- نامه‌ی سربرگ‌دار شرکت دعوت‌کننده،

ب- ذکر دقیق هدف از سفر تجاری و مدت زمان اقامت،

ج- اصل امضای شخصی که برای تنظیم دعوت‌نامه وکالت‌ تام دارد، با ذکر نام و سِمت او در شرکت و درصورت وجود وکالتنامه وی به پیوست،

د- درصورت وجود شرحی بر تقبل هزینه‌ها بر اساس آنچه که در مواد 66 تا 68 قانون اقامت آمده است،

ر- رونوشتِ به روز (حداکثر طی شش ماه اخیر) از ثبت بازرگانی شرکت دعوت‌کننده،

س- تنظیم شده به یکی از زبان‌های آلمانی یا انگلیسی.

11.   اظهارنامه‌ی امضاشده درباره‎ی ویزاهای قبلی و حمل‌و‌نقل‌های کالا به/از کشورهای عضو شنگن طبق نمونه‌ی پیوست

12.   توجیه‌نامه‌ی امضا شده طبق نمونه‌ی پیوست

سایر موضوعات

به ابتدای صفحه