به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

سفیر هانس - اودو موتسِل

Botschafter Hans-Udo Muzel

Botschafter Hans-Udo Muzel, © Deutsche Botschaft Teheran / Roshan Noroozi

22.11.2017 - مطلب

دیپلماسی مدرن، خیابان یکطرفه نیست: این امر خصوصاً در روابط با ایران جلوه می‌کند؛ روابطی که منعکس کننده انتظارات دوطرفه و بین‌المللی و چالش‌های عصرما‌ست. این موضوع را باید بصورت یک شانس بنگریم: دلیلی مضاعف بر اینکه فعالانه برای گفتگویی سازنده، همکاری تحول‌آفرین و راهبردهای مبتنی بر آینده وارد عمل شویم. آلمان در چارچوب تلاش‌هایش در مسیر چندجانبه‌گرایی، به سوی این اهداف گام برمی‌دارد. بیایید آینده را در کنار هم و با تکیه بر روابط دیرینه‌ی ایران و آلمان که قرن‌ها از عمرشان می‌گذرد، بسازیم!"

به ابتدای صفحه