به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

نکات امنیتی مهم

10.01.2019 - مطلب
The picture shows prohibited items (weapons, photography, tablet, knives, cell phones, luggage, smart watches).
Prohibition signs© colourbox.de

1- سفارت موظف است کیف و وسایل همراه مراجعین را بازرسی نماید. هنگام مراجعه اجازه ندارید بارِ سنگین و حجیم در کیف خود و یا وسایلی همچون لپ‌تاپ، دوربین، سلاح، چاقو و دیگر اشیای خطرناک با خود همراه داشته باشید.

2- گوشی‌های تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی‌ را هم نمی‌توانید با خود وارد کنید و باید آن ها را در صندوق‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده‌ قرار دهید و صندوق را قفل کنید.

3- عکاسی یا فیلم‌برداری در ساختمان سفارت ممنوع است.

4- ورود به سفارت فقط با اجازه نیروهای حفاظتی مربوطه مجاز می‌باشد.

5- لطفاً مراقب وسایل شخصی و مدارک خود باشید. سفارت مسئولیتی درقبال مفقودی و یا سرقت آن ها بر عهده نمی گیرد.

به ابتدای صفحه