به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

ارتباط با سفارت

اطلاعات شما

پر کردن بخش های * دار الزامی است. 

تنها به پیام هایی که به زبان آلمانی یا انگلیسی ارسال می گردد، پاسخ داده می شود.آیا مایلید یک کپی از ایمیل دریافت نمایید؟
به ابتدای صفحه