به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

بخش حقوقی کنسولی

Foto eines Stempels

Foto eines Stempels, © colourbox

12.06.2018 - مطلب


جهت ارایه درخواست به باجه حقوقی و کنسولی، نیازمند اخذ وقت قبلی از طریق سامانه رزرو وقت سفارت آلمان در تهران می‌باشد.

نمایندگی های خارجی در بسیاری موارد حقوقی، مهمترین پل ارتباطی اتباع آلمانی ساکن خارج از آلمان می باشد. در این صفحه شما را از خدمات کنسولی خود و نیز رویه های مربوط به درخواست گذرنامه جدید آلمانی، گواهی تولد، تأیید امضاء، امور بازنشستگی و تأیید و تصدیق مدارک ایرانی، مطلع می سازیم.


لطفاً توجه داشته باشید که سفارت در این روزها تعطیل می باشد :

تعطیلات سفارت در سال 2024

لطفاً قبل از مراجعه به بخش حقوقی و کنسولی، از طریق این سایت اینترنتی، اطلاعات لازم در خصوص روند ومدارک مورد نیاز را مطالعه نمایید. لطفاً آگاه باشید که متقاضیانی که نمی توانند تمام مدارک مورد نیاز را به باجه ارایه نمایند، متأسفانه می بایست برگردانده شوند و معمولاً امکان پذیرش درخواست ایشان وجود ندارد.

هزینه کلیه خدمات کنسولی می بایست به صورت نقد و به یورو پرداخت گردد.

جهت درخواست تأیید و تصدیق مدارک، تأیید کپی و امضاء، گواهی های کنسولی و مشاوره در امور حقوقی ارث، تابعیت و خانواده و ...، نیاز به گرفتن وقت وجود دارد. لطفاً به صورت اینترنتی برای گرفتن وقت اقدام نمایید:

سیستم تعیین وقت سفارت آلمان در تهران

شما جهت دریافت گذرنامه، گواهی تولد و سایر مدارک و نیز برای مشاوره و دریافت تأییدیه در امور مرتبط با بازنشستگی نیازی به وقت قبلی ندارید.

لطفاً جهت ارایه درخواست گذرنامه آلمانی و یا گواهی تولد آلمانی از طریق اینترنت اقدام به گرفتن وقت نمایید.

سیستم تعیین وقت سفارت آلمان در تهران

به ابتدای صفحه