به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

حفاظت از داده ها

06.08.2018 - مطلب

سایر موضوعات

نکات ذیل جهت مطلع سازی شما طبق ماده 13 مقررات عمومی حفاظت داده های اتحادیه اروپا (DS-GVO) در خصوص زمان اخذ داده های شخصی شما در هنگام بررسی درخواستتان در امور حقوقی و کنسولی و نحوه استفاده از آنها،…

خط مشی حفاظت داده ها برای امور حقوقی و کنسولی

به ابتدای صفحه