به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آلمان بازار کار خود را برای نیروی‌های کار ماهر کشورهای غیر اتحادیه اروپا باز می کند

26.02.2020 - مطلب
Das Bild zeigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen© colourbox.de

در تاریخ اول مارس 2020 مقررات جدید برای مهاجرت و ورود نیروی کار ماهر به اجرا در خواهد آمد. این قانون جدید فرصت‌های بیشتری را برای نیروهای کار ماهر از کشورهای غیر اتحادیه اروپا فراهم آورده است تا به منظوراشتغال به کار به آلمان بیایند.

متقاضیان پیش از درخواست روادید نیاز به ارزیابی رسمی صلاحیت شغلی خود دارند. این کار فقط توسط نهادهای رسمی انجام می گردد. اطلاعات مربوط به این فرایند را می توانید در لینک  www.anerkennung-in-deutschland.de  پیدا نمایید. نیروهای کار ماهرعلاقمند باید هرچه زودتر این فرایند را آغاز نمایند. این امر قبل از لازم الاجرا شدن مقررات جدید در مارس 2020 نیز امکان پذیر است.

اطلاعات دقیق تر در خصوص مهاجرت نیروهای کار ماهر را می توانید در اینجا بیابید:

اطلاعات بیشتر (به زبان انگلیسی)

به ابتدای صفحه