به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

فهرست پزشکان

Stethoskop

A stethoscope is on the keyboard of a computer, © Erwin Wodicka

18.05.2021 - مطلب

سفارت آلمان در تهران برای شما فهرستی از بیمارستان‌ها و پزشکان آلمانی- یا انگلیسی  زبان تهیه کرده است.

این اطلاعات بدون ضمانت در خصوص صحت اطلاعات و کیفیت خدمات ارائه می گردد. ذکر اسامی پزشکان و بیمارستان‌ها به منزله توصیه آنها نمی باشد. تمامی هزینه های مرتبط استفاده از خدمات درج شده، بر عهده شخص مراجعه کننده می باشد.

به ابتدای صفحه