به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

روادید و سفر

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen, © dpa

16.06.2021 - مطلب

به آلمان خوش آمدید

چه نوع روادیدی نیاز دارم؟

اتباع ایران و غیر اتحادیه اروپایی برای ورود به آلمان نیاز به روادید دارند.

نوع این روادید به مدت اقامتی که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اید دارد. می‌خواهید برای مدتی کوتاه و بعنوان توریست به آلمان سفر کنید یا برای تحصیل و اقامتی بلندمدت؟

لطفاً در بدو امر مدت زمان اقامت خود را مشخص کنید:

اقامت کوتاه‌مدت (حداکثر 90 روز، برای مقاصد گردشگری یا تجاری)

اقامت بلندمدت (بیش از 90 روز، برای مقاصد تحصیلی، اشتغال یا پیوست به خانواده)

به ابتدای صفحه