به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

حیوانات خانگی

17.06.2021 - مطلب

سفر با حیوانات خانگی در اتحادیه اروپا

جهت سفر و ورود از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا (به اصطلاح کشورهای ثالث) به اتحادیه اروپا به همراه سگ، گربه و راسو، از تاریخ 29 دسامبر 2014، مقررات شماره 2013/576 (اتحادیه اروپا) ملاک می‌باشند. لطفاً بخصوص به فصل "شرایط ورود به اتحادیه اروپا" توجه فرمایید. طبق آن، شروط اساسی ورود حیوانات خانگی عبارتند از:

  • خالکوبی یا میکروچیپ جهت شناسایی
  • واکسن مورد تأیید هاری، مستند به گواهی سلامت حیوان طبق نمونه اتحادیه اروپا (رجوع شود به لینک مربوطه)
  • اظهارنامه شخص همراه
  • ورود مستقیم
  • اصولاً حداکثر 5 حیوان
  • نظر به وضعیت هاری در ایران (رجوع شود به "کشورهای ثالث خارج از فهرست")، برای ورود از ایران شرایط اضافه ذیل نیز صدق می‌کند:
    • آزمایش خون پادتن هاری حداقل 30 روز پس از زدن واکسن و حداقل 3 ماه پیش از ورود به آلمان.
    • عدم نیاز به رعایت مهلت 3 ماهه، در صورتی که پیش‌تر آزمایش خون در اتحادیه اروپا صورت گرفته باشد.

برای ورود سگ‌های خطرناک به جمهوری فدرال آلمان، غیر از مقررات حقوقی دامپزشکی، ممکن است شرایط و یا محدودیت‌های دیگری نیز الزامی باشد.

سفر و ورود با سگ، گربه و راسو به اتحادیه اروپا

سفر و ورود با پرندگان خانگی به اتحادیه اروپا

سفر و ورود با دیگر حیوانات خانگی به اتحادیه اروپا


اطلاعات تکمیلی:

سایت اینترنتی وزارت تغذیه و کشاورزی فدرال

به ابتدای صفحه