به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تعویض گواهی‌نامه

07.08.2022 - مطلب

تعویض پیش از موعد گواهی‌نامه

 

الف) موارد کلی

تمامی گواهی‌نامه‌هایی که تا پیش از 19.01.2013 صادر شده‌اند، باید تا تاریخ 19.01.2033 تعویض شوند. روند تعویض باید طبق برنامه‌ی ذیل صورت پذیرد:


1. گواهی‌نامه‌هایی که تا خودِ تاریخ 31.12.1998 صادر شده‌اند:

تاریخ تولد مالک گواهی‌نامه

روزی که تا آن تاریخ گواهی‌نامه باید تعویض شده باشد

پیش از 1953

19.01.2033

از 1953 تا 1958

19.01.2022

از 1959 تا 1964

19.01.2023

از 1965 تا 1970

19.01.2024

از 1971 یا بعد از آن

19.01.2025

 

2. گواهی‌نامه‌هایی که از تاریخ 01.01.1999 صادر شده‌اند*:

سال صدور

روزی که تا آن تاریخ گواهی‌نامه باید تعویض شده باشد

1999-2001

19.01.2026

2002-2004

19.01.2027

2005-2007

19.01.2028

2008

19.01.2029

2009

19.01.2030

2010

19.01.2031

2011

19.01.2032

2012-18.01.2013

19.01.2033

 

مالکین گواهی‌نامه‌هایی که تاریخ تولدشان به پیش از سال 1953 برمی‌گردد، موظفند صرف نظر از اینکه گواهی‌نامه‌شان در چه سالی صادر شده است، گواهی‌نامه‌ی خود را تا تاریخ 19.01.2033 تعویض نمایند.

گواهی‌نامه‌ی قدیمی این افراد پس از زمان مقرر شده فاقد اعتبار خواهد بود.

هدف از این موضوع یک تغییر فنی-اداری‌ست. تغییری در مجوز رانندگی شما ایجاد نخواهد شد. معاینات مرتب و مضاعف پزشکی یا امتحان خاصی هم قرار نیست به اجرا گذاشته شود. البته این موارد برای گروه‌های شغلی خاصی که مسولیت‌های خاصی به آنها محول شده همچنان اعمال خواهد گردید. گواهی‌نامه‌ی جدیدی که صادر می‌شود – فارغ از نوع مجوز رانندگیِ آن – تا 15 سال اعتبار خواهد داشت و پس از این مدت لازم است گواهی‌نامه‌ی جدیدی صادر شود.

 

ب) روند  درخواست درصورت اقامت متقاضی در ایران

اگر ساکن ایران هستید، در وهله‌ی نخست خودتان رأساً به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه در آلمان که گواهی‌نامه‌ی فعلی‌تان را صادر نموده است، مراجعه کنید. آنها مدارک مورد نیازی را که لازم است تکمیل و امضا نموده‎ و به اداره‌ راهنمایی و رانندگی عودت دهید را برای‌تان ارسال خواهند نمود. نمایندگی‌های خارجی آلمان در این پروسه نقشی ایفا نمی‌کنند. ارسال مدارک مورد نیاز به آدرس شخصی شما خواهد بود. امکان ارسال مدارک به سفارت آلمان در تهران و یا اینکه عودت مدارک تکمیل شده از طریق سفارت آلمان در تهران به مقام مربوطه میسر نمی‌باشد. هزینه‌ تعویض و ارسال گواهی‌نامه حدود 25 یورو می‌باشد.

 

اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه در آلمان، گواهی‌نامه‌ جدید را با این هدف که تحویل شخص خودتان شود، به سفارت آلمان در تهران ارسال خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر درخصوص تعویض گواهی‌نامه را در وبسایت وزارت حمل و نقل و زیرساخت دیجیتال Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur ملاحظه فرمایید.

به ابتدای صفحه