به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

دوره آموزشی تطبیقی یا پذیرش شغلی برای پزشکان

13.09.2023 - مطلب

مدارکی که باید تحویل دهید:

همه‌ی مدارک باید به زبان آلمانی بوده و یا با ترجمه‌ی آلمانی همراه باشند. روز مصاحبه‌تان، آنها را در دو نسخه‌ی کامل و به همان ترتیبی که در اینجا می‌خوانید، تحویل دهید. لطفاً توجه داشته باشید که مدارک جعلی یا دستکاری شده موجب رد درخواست روادید خواهد شد.

 • عکس گذرنامه‌ایی بیومتریک
  • رنگی با پیش‌زمینه‌ی سفید
  • اندازه 35x45 میلیمتر
  • طی شش ماه اخیر گرفته شده باشد
  • لطفاً به جدول نمونه عکس توجه کنید
 • فرم روادید VIDEX همراه با نوشته‌ی توجیهی بر اساس پاراگراف 54 قانون اقامت
 • گذرنامه‌ی معتبر (حداقل شش ماه اعتبار)
  • گذرنامه امضا شده باشد
  • دو نسخه کپی از صفحات دوم و سوم گذرنامه در اندازه A4
 • انگیزه‌نامه
 • گواهی اعلام نیاز به گذراندن واحدهای تکمیلی از مقام مسئول اعطاکننده پروانه پزشکی در شهر محل فعالیت یا
 • پروانه پزشکی یا مجوز فعالیت شغلی از سوی مقام مسئول اعطاکننده پروانه پزشکی در شهر محل فعالیت

درصورت وجود گواهی اعلام نیاز به گذراندن واحدهای تکمیلی

 • قرارداد شرکت در دوره آموزش تطبیقی در مکان آموزشی مجاز
 • برنامه‌ی مشروح دوره آموزشی برای اقدامات تطبیقی
 • درصورت وجود، مدرک ثبت‌نام برای دوره زبان و آمادگی برای آزمون زبان تخصصی در سازمان نظام پزشکی مربوطه و درصورت وجود، مدرکی دال بر دانش زبان آلمانی که در ایران کسب کرده‌اید.

درصورتی که پروانه پزشکی یا مجوز فعالیت شغلی دارید

 • قرارداد کار
 • مدرک دانشگاهی
  • لطفاً اصل آن را هنگام مصاحبه ارائه کنید و دو نسخه کپی از اصل مدرک فارغ‌التحصیلی و ریزنمرات را به فارسی ضمیمه نمایید.
  • لطفاً دو نسخه کپی تأییدشده از ترجمه‌ی آلمانی اصل مدرک فارغ‌التحصیلی و ریزنمرات تحویل دهید.
 • مدرکی دال بر بیمه‌ درمانی معتبر

 این لیست کامل نیست. امکان دارد که سفارت در جریان روند رسیدگی، مدارک دیگری از شما درخواست کند. البته ارائه‌ی تمامیِ مدارک خواسته شده هم تضمینی برای اعطای روادید نمی‌باشد. ارائه هر مدرکی که کمکی به روند درخواست متقاضی نماید، برعهده‌ی خود فرد می‌باشد.

به ابتدای صفحه