به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

فرم بازخورد درخصوص دسترسی آزاد

نقص و مانع مربوطه را گزارش دهید!

در این قسمت می‌توانید ما را ازموانع و نواقص مربوط به درخواست دسترسی آزاد مطلع کنید.

برای این منظور از فرم تماس زیر استفاده کنید.

لطفاً اطلاعات تماس خود به‌همراه شرحی دقیق از نقص و مانع مربوطه را در این فرم وارد کنید. این فرم بطور خودکار آدرس دقیقی که در آن نقص و مانع را پیدا کرده‌اید را ارسال می‌نماید.

برخی نقص‌ها و موانع را شاید از طریق تلفن اشاره‌ایی هم بتوانید گزارش دهید؛ در اینجا به زبان آلمانی توضیحاتی در این خصوص ارائه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که تماس تلفنی اشاره‌ایی با زبان اشاره آلمانی صورت خواهد پذیرفت.

داده های شما:

حفاظت داده ها*
به ابتدای صفحه