به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تعطیلات سفارت در سال 2024

12.06.2018 - مطلب

 سفارت در سال 2024 در روزهای زیر تعطیل است:


سال نو میلادی
دوشنبه 1 ژانویه
روز جهانی زنجمعه 8 مارس
روز اول نوروزچهارشنبه 20 مارس
روز دوم نوروز
پنجشنبه 21 مارس 
عید پاکیکشنبه 31 مارس
سیزده بدردوشنبه 1 آوریل
عید مذهبی آلمانی
پنجشنبه 9 مه
عید مذهبی آلمانی
یکشنبه 19 مه
عید مذهبی آلمانی
دوشنبه 20 مه
عاشورا
شنبه 16 ژوئیه
روز اتحاد آلمان
پنجشنبه 3 اکتبر
روز مذهبی آلمانیسه شنبه 24 دسامبر
روز اول کریسمس
چهارشنبه 25 دسامبر
روز دوم کریسمس
پنجشنبه 26 دسامبر
شب سال نو
سه شنبه 31 دسامبر


به ابتدای صفحه