به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

حقوق بشر: اساس سیاست خارجی آلمان

23.01.2022 - مطلب

آلمان در سراسر جهان مصرانه در راستای حقوق بشر تلاش می‌کند. بخصوص که تلاش در راستای حقوق بشر نه تنها از اصول ارزشی سیاست خارجی ما بوده – بلکه در راستای منافع کشورمان آلمان نیز می‌باشد.

Das internationale Symbol für Menschenrechte
Das internationale Symbol für Menschenrechte.© AA


اعلامیه جهانی حقوق بشر

چیزی که در سال 1948 میلادی، حدود 70 سال پیش، مردان و زنان اقصی نقاط جهان را در پاریس دور هم جمع کرد، چشم انداز دنیایی بهتر بود.جهانی که در آن از کرامت فردی تمام انسان‌ها محافظت می‌شود: آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کردند. این اعلامیه اصل را بر "کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر" انسان‌ها می‌گذارد و هر انسانی را سزاوار آن می‌داند، بدون هیچ تمایزی از نظر رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین و یا هر معیار دیگری. حقوق بشر حق هر انسان است، صرفاً به دلیل انسان بودنش و صرف‌نظر از معیارهای دیگری که می‌توانند باعث تمایز میان ما انسان‌ها شوند.

اساس هر جامعه بشری

تعهد آلمان برای تلاش در راستای حقوق بشر از جمله آموزه‌ای است از تاریک‌ترین فصل تاریخ آلمان. از این رو در ماده 1 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، کرامت انسانی و حقوق سلب ناپذیر و خدشه ناپذیر بشر به عنوان پایه و اساس هر جامعه بشری، صلح و عدالت در جهان ثبت شده است. بدین‌ترتیب قانون اساسی نه تنها حقوق بشر در آلمان را تضمین می‌کند، بلکه ما را متعهد به تلاش جهت حفاظت از کرامت و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها در سراسر جهان می‌کند.

تعهدات اخلاقی و منافع سیاسی

Portrait von Luise Amtsberg, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe
Luise Amtsberg, Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe© Marco Fischer

تلاش در راستای حقوق‌بشر اما تنها یک تعهد از منظر اخلاقی و حقوق بین‌الملل منبعث از قانون اساسی نیست. حفظ حقوق بشر در راستای منافع سیاست خارجی آلمان نیز می‌باشد. نمونه‌هایی در سراسر جهان نشان می‌دهند: هرجایی که به حقوق بشر تعرض شود، در بلندمدت نمی‌تواند صلح و توسعه باثبات وجود داشته باشد. آزادی و کرامت انسانی حفظ شده اما خود را به عنوان نیروی محرکه خلاقیت و رفاه به اثبات رسانده‌اند.

در زمینه سیاست حقوق بشر، در وزارت امور خارجه آلمان در کنار نماینده ویژه دولت فدرال آلمان در امور سیاست حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه، خانم لوئیزه آمتسبِرگ، یک اداره تخصصی نیز برای امور حقوق بشری و مسائل جنسیتی وجود دارد. این دو باهم ابزارهای مختلف بسیاری به کار می‌برند: از طریق برنامه‌های حمایتی برای سازمان‌های مردم نهاد، گفتگوهای سیاسی، موضع‌گیری‌های عمومی یا دیپلماسی خاموش تاکنون شرایط حقوق بشری در بسیاری از کشورها بهبود یافته است.

چهاردهمین گزارش دولت فدرال آلمان در خصوص سیاست حقوق بشر خود: تلاش تمام قد برای حقوق بشر در شورای امنیت سازمان ملل

بهترین مدافع حقوق بشر: یک جامعه مدنی پویا

افکار عمومی و جامعه‌ای که به موارد احتمالی نقض قانون حساس باشد برای حفظ حقوق بشر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تلاش‌های آلمان تمرکز خاصی بر این امر دارد. آلمان در سراسر جهان در گفتگو با سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های مذهبی، روشنفکران و شخصیت‌های تأثیرگذار از جوامع مدنی پویا و هوشیار حمایت می‌نماید. زیرا در صورتی که شهروندان بتوانند در مجامع عمومی و گروه‌های مستقل از حکومت فعالیت کنند، این امر یکی از بهترین تضمین‌ها در برابر نقض حقوق بشر است.

مطالب بیش‌تر درباره "جامعه مدنی و حقوق بشر"

Schriftzug zu Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar vor verwaschenem Hintergrund
Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar.© photothek.net

آلمان به عنوان امضاء کننده قرارداد

کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مجموعه جامع از قراردادها جهت حفظ حقوق بشر ایجاد کردند. آلمان تمام پیمان‌های حقوق‌بشری مهم سازمان ملل و الحاقیه‌های آنها را امضا کرده است و در فواصل زمانی منظم به کمیسیون‌های مربوطه در خصوص اجرای تعهدات مقرر گزارش می‌دهد.

مطالب بیش‌تر در خصوص "حقوق بشر در سازمان ملل"

در اروپا نیز شبکه‌ای فشرده از مؤسسات جهت حفظ حقوق بشر موجود است.

در این بین و در کنار اتحادیه اروپا، بخصوص شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نقشی اساسی دارند:

 

حفظ حقوق اساسی در اتحادیه اروپا

شورای اروپا

 

سازمان امنیت و همکاری اروپا

 

به ابتدای صفحه