به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

نشانی و ساعات کاری سفارت

عنوان

سفارت جمهوری فدرال آلمان

رییس

هانس-اودو موتسِل، سفیر تعیین شده

مکان

تهران

کدپستی

1144643416

تلفن

00982139990000

فاکس

00982139991960

آدرس پستی

خیابان فردوسی شماره 324-320

ایالت/منطقه

تهران

کشور

ایران

ساعات کاری

بخش روادید

تنها با تعیین وقت قبلی در روزهای یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 06/45 تا 14/30 

برای موارد استثنا لطفا رجوع شود به بخش خدمات : روادید و سفر 

بخش کنسولی:

تنها با تعیین وقت قبلی در روزهای یک شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 06/45 تا 12 

آدرس بخش حقوقی و کنسولی عبارت است از

ایران، تهران، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک 7، ساختمان آرین

تنها در صورت داشتن وقت قبلی اجازه ورود خواهید یافت. اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات و موضوعات مربوطه را در بخش  خدمات خواهید بافت

لیست تعطیلات سفارت در سال 2022

بخش ها

بخش حقوقی-کنسولی (بخش روادید و بخش کنسولی):

شماره تلفن:

0098-21-4530-1000

لطفاً توجه داشته باشید که با توجه به مقررات حقوقی حفاظت داده‌ها، به سوالات موردی مربوط به درخواست روادید ارایه شده افراد به صورت تلفنی پاسخ داده نمی‌شود

شماره فکس:

0098-21-4530-1477

بخش مطبوعاتی:
F: +98 21 39 99 16 70
FAX: +98 21 39 99 19 70

وب‌سایت

http://www.teheran.diplo.de

ارتباط با سفارت

به ابتدای صفحه