به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

گواهی

16.06.2021 - مطلب

سفارت می تواند برای شما اقدام به صدور گواهی‌های ذیل نماید:

گواهی حیات

در صورتی که حقوق بازنشستگی خود را در خارج از آلمان دریافت می کنید، می بایست سالانه شرایط مشمولیت خود برای دریافت آن را اثبات نمایید. شما می توانید این تأیید را از طریق مصاحبه حضوری و با به همراه داشتن مدرک شناسایی [آیا باید مدرک آلمانی باشد؟ -خیر] نزد سفارت انجام دهید. در ادامه باید خودتان مدارک را برای صندوق بازنشستگی ارسال نمایید. این گواهی رایگان است.

به دلیل همه گیری کرونا، استثنائاً تأیید سفارت برای سال 2020 میلادی مورد نیاز نمی باشد. شما می‌توانید مدارک خود را، بدون مهر سفارت، برای صندوق بازنشستگی ارسال نمایید.

گواهی خروج کالا

برگه ی راهنما

گواهی نقل مکان (اسباب کشی)

در صورتی که از ایران نقل مکان کنید و قصد جابجایی اسباب و وسایل خود به آلمان را داشته باشید، احتمالاً نیاز به گواهی نقل مکان (اسباب کشی) خواهید داشت.

سفارت آلمان در تهران می تواند برای شما یک بار اقدام به صدور گواهی نقل مکان نماید. مدارک ذیل مورد نیاز هستند:

  • فرم درخواست تکمیل شده و امضاء شده
  • گذرنامه (اصل و  کپی)،
  • مجوز اقامت و کار در ایران (اصل و کپی) که مدت زمان اقامت در ایران (حداقل 1 سال) که می بایست گواهی گردد را نشان دهد.

زمان رسیدگی حدود 2 تا 3 روز خواهد بود.

هزینه

اطلاعات بیشتر در این خصوص را اینجا خواهید یافت.

گواهی کنسولی جهت درخواست روادید نزد سفارت‌های خارجی در تهران

اطلاعات بیشتر

 

سایر گواهی‌های کنسولی

ارائه سایر گواهی‌های کنسولی ممکن است طی امور اداری و جهت تأیید رسمی برخی موارد، از سوی نهادهای ایرانی و یا آلمانی درخواست گردد.

نمونه های رایج عبارتند از:

  • تأییدیه مبنی بر اینکه شخص در ایران زندگی می‌کند (محل اقامت اصلی) جهت ارائه به دادگاه‌ها و ادارات دارایی و مالیات آلمان
  • تأیید داشتن گذرنامه آلمانی جهت ارائه به نهادهای ایرانی

هزینه ها

جهت درخواست گواهی کنسولی، که مربوط به درخواست روادید از سفارت‌های خارجی و یا امور بازنشستگی نباشد، نیاز به گرفتن وقت می باشد. لطفاً به صورت اینترنتی اقدام به گرفتن وقت نمایید.

به ابتدای صفحه