به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

گواهی عدم سوءپیشینه

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

01.12.2017 - مطلب

هر کس که مدتی طولانی در آلمان زندگی کرده باشد، حق دارد تا از اداره دادگستری آلمان درخواست صدور گواهی عدم سو پیشینه کند. اگر در خارج از آلمان اقامت دارید، امضای شما روی برگه درخواست باید از طرف سفارت تایید شود. هزینه تایید 20 یورو است. ( پرداخت نقدی به یورو).  لطفاً در این مورد به لینک مربوطه دقت کنید:

تأیید امضاء

علاوه بر هزینه فوق، ۱۳ یورو هم برای صدور گواهی توسط اداره دادگستری آلمان دریافت می شود. این مبلغ باید پیشاپیش به حساب بانکی اداره دادگستری آلمان پرداخت شود. سفارت نمی تواند این مبلغ را دریافت کند. سپس شما برگه درخواست را همراه با رسید پرداخت برای اداره دادگستری آلمان ارسال می کنید. پس از صدور، گواهی عدم سو پیشینه مستقیما به آدرسی که شما داده اید و یا به سفارت فرستاده می شود. لطفا دقت کنید که آدرس شما از نظر پست صحیح و فعال باشد. مدت زمان صدور گواهی بستگی دارد که نامه ها چه مدت در پست طول می شد و معمولا بین یک تا دو ماه طول می کشد. اگر در مورد روند صدور گواهی سئوالی دارید، لطفا مستقیما با اداره دادگستری آلمان تماس بگیرید. توجه کنید که هر نوع اطلاعات دیگر را از طریق وبسایت اداره دادگستری آلمان دریافت کنید.

اداره دادگستری آلمان - زبان آلمانی

اداره دادگستری آلمان - زبان انگلیسی

فرم درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه

فرم درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه (به زبان انگلیسی)

به ابتدای صفحه